Trang chủBạn cần biết

Bạn cần biết

rss feed

Thông tư Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Điều lệ trường Đại học

Số VB: 70/2014/QĐ-TTg

Luật giáo dục đại học

Bấm chuột vào đây để xem toàn văn

Chiến lược phát triển giáo dục 2011 -2020

Bấm chuột vào đây để tải về máy