Trang chủBiểu mẫu

Biểu mẫu

rss feed

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định ban hành quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Quyết định ban hành quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Thông tư quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Thông tư quy định áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước của Bộ Thông tin truyên thông

Danh mục biểu mẫu đào tạo

Danh mục các biểu mẫu phục vụ cho công tác đào tạo theo thông báo số 62/TB-ĐHCNVT

Biểu mẫu học kỳ phụ (học lại)

Các biểu mẫu liên quan đến học kỳ phụ

Mẫu sổ thực hành, kế hoạch thực hành

Biểu mẫu sổ thực hành và kế hoạch thực hành, thí nghiệm

Mẫu lịch giảng dạy - Sổ tay giáo viên

Mẫu lịch giảng dạy và Sổ tay giáo viên

Mẫu tình hình, đánh giá kết quả thi

Biểu mẫu tình hình thi, đánh giá kết quả học phần, môn học các hệ đào tạo

Mẫu đề thi - đáp án

Biểu mẫu đề và đáp án

Quy định về thể thức trình bày văn bản

Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì