Trang chủ Đào tạo Các ngành đào tạo

Các ngành đào tạo

rss feed

Danh sách các ngành đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp

STT Ngành đào tạo Mã ngành 1 Hóa phân tích 01 2 Công nghệ hóa silicat 02 3 Công nghệ hóa hữu cơ 03 4 Công nghệ hóa vô cơ 04 5 Cơ khí hóa chất 05 6 Công nghệ thông tin 06 7 Điện công nghiệp và dân dụng 07 8 Kế toán 08

Danh sách các ngành,chuyên ngành đào tạo bậc cao đẳng chính quy

Danh sách các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc cao đẳng chính quy

Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học

Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Ngành Hóa học

Mã ngành: D440112

Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Mã ngành: D510401

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Mã ngành: D510406

Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

Mã ngành: D510201

Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

Mã ngành: D510301

Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, tự động hóa

Mã ngành: D510303

Ngành Công nghệ thông tin

Mã ngành:D480201