Đào tạo cao đẳng

Danh sách các ngành,chuyên ngành đào tạo bậc cao đẳng chính quy


 

TT

Ngành, chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp các môn xét tuyển

1

Ngành kỹ thuật phân tích

- Phân tích nhiên liệu, nguyên liệu và kiểm tra chất lượng sản phẩm

- Phân tích môi trường

- Phân tích dược phẩm và xét nghiệm y tế

- Phân tích Hóa mỹ phẩm, lương thực thực phẩm

C510401

- Toán, Lý,   Hóa;

- Toán, Lý,   Anh;

- Toán, Hóa, Sinh;

- Toán, Văn, Anh.

 

2

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

- Công nghệ các hợp chất vô cơ cơ bản

- Công nghệ điện hóa

- Công nghệ phân khoáng

- Công nghệ vật liệu silicat

- Công nghệ hóa môi trường

- Công nghệ lọc –hóa dầu

- Công nghệ các hợp chất hữu cơ cơ bản

- Công nghệ hóa dược

- Máy và thiết bị hóa chất-hóa dầu

C510401

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

3

Ngành Công nghệ vật liệu

- Công nghệ hóa nhựa

C510402

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

 

4

Ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

C510105

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

 

5

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

- Điện công nghiệp và dân dụng

- Điện tử công nghiệp

C510301

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

 

6

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Công nghệ chế tạo máy

- Cơ khí hóa chất

- Công nghệ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí

- Công nghệ hàn

- Công nghệ kỹ thuật máy công cụ

C510201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

 

7

Ngành Công nghệ Cơ – Điện tử

C510203

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

 

8

Ngành Công nghệ thông tin

- Công nghệ phần mềm

- Mạng máy tính

- Hệ thống thông tin

C480201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

 

9

Ngành Kế toán

- Kế toán tổng hợp

- Kế toán hành chính sự nghiệp

- Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

- Kế toán kiểm toán

C340301

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

 

10

Quản trị kinh doanh

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

- Quản trị kinh doanh du lịch –khách sạn

- Quản trị maketing

- Thương mại quốc tế

C340101

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

 

11

Tài chính-ngân hàng

- Tài chính doanh nghiệp

- Quản lý tài chính công

- Ngân hàng

- Thuế

C340201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

 

12

Việt Nam học

- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

C220113

- Văn, Sử, Địa

- Văn, Sử, Toán

- Anh, Sử, Toán

- Toán, Văn, Anh