Đào tạo đại học

Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học năm 2012


 

TT

Ngành, chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp các môn xét tuyển

1

Ngành Hóa học (Chi tiết)

- Hóa Phân tích

- Hóa lý

- Hóa sinh ứng dụng

- Hóa học vật liệu

D440112

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

2

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chi tiết)

- Công nghệ các hợp chất vô cơ

- Công nghệ điện hóa và bảo vệ kim loại

- Công nghệ hữu cơ-hóa dầu

- Công nghệ giấy và xenlulô

- Công nghệ vật liệu Polime và Composit

- Công nghệ vật liệu silicat

- Công nghệ Hóa dược

- Công nghệ hóa môi trường

- Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học-thực phẩm

- Máy và thiết bị công nghệ hóa chất-dầu khí

- Công nghệ hóa thực phẩm

D510401

Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

 

3

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chi tiết)

- Quản lý môi trường

- Công nghệ môi trường

D510406

Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

 

4

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chi tiết)

- Điện công nghiệp

- Điện tử viễn thông

- Điện tử công nghiệp

- Hệ thống điện

D510301

A, A1

5

Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chi tiết)

- Điều khiển tự động

- Tự động hóa công nghiệp

- Đo lường-Điều khiển công nghiệp

D510303

Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

 

6

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chi tiết)

- Công nghệ chế tạo máy

- Công nghệ hàn

- Công nghệ kỹ thuật máy công cụ

- Cơ khí hóa chất

- Công nghệ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí

D510201

Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

 

7

Ngành Công nghệ thông tin (Chi tiết)

- Công nghệ phần mềm

- Hệ thống thông tin kinh tế

- Mạng máy tính

- An toàn thông tin

- Khoa học máy tính

D480201

A, A1, D1

8

Ngành kế toán (Chi tiết)

- Kế toán tổng hợp

- Kế toán hành chính sự nghiệp

- Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

- Kế toán thương mại, dịch vụ

- Kế toán kiểm toán

D340301

Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

 

9

Ngành Quản trị kinh doanh (Chi tiết)

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

- Quản trị kinh doanh du lịch –khách sạn

- Quản trị maketing

- Thương mại quốc tế

- Quản trị doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng

- Quản trị nhân sự

D340101

Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

 

10
Ngành Ngôn ngữ Anh (Chi tiết)

D220201

- Toán, Văn, Anh

- Văn, Anh, Sử