Trang chủĐào tạo

Đào tạo

rss feed

TKB học phần Tiếng Anh nâng cao - các lớp Liên thông CĐ - ĐH tuyển sinh 2015

TKB học phần Tiếng Anh nâng cao - các lớp Liên thông CĐ - ĐH tuyển sinh 2015

TKB Học kỳ I - Đại học khóa tuyển sinh năm 2015

TKB Học kỳ I - Đại học khóa tuyển sinh năm 2015

TKB Lịch học cải thiện Tiếng Anh cơ bản

TKB Lịch học cải thiện Tiếng Anh cơ bản

Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng nghề lên trình độ Đại học

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng nghề lên trình độ Đại học

Thông báo Về việc học trả nợ, học cải thiện đối với sinh viên thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp đợt 2

Thông báo Về việc học trả nợ, học cải thiện đối với sinh viên thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp đợt 2

LỊCH HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM LỚP PTĐ13, PTĐ12

LỊCH HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM LỚP PTĐ13, PTĐ12

LỊCH THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 - CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH 2011, CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA TUYỂN SINH 2012

LỊCH THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 - CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2011, CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2012

LỊCH THI LẦN II KỲ II CÁC LỚP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA TUYỂN SINH 2014

LỊCH THI LẦN II KỲ II CÁC LỚP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA TUYỂN SINH 2014

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ III - LỚP CHLT1Đ14

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ III - LỚP CHLT1Đ14