Trang chủĐào tạo

Đào tạo

rss feed

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2014

1. Sổ bằng CĐLT tuyển sinh 2012, CĐ tuyển sinh 2011 2. Sổ bằng TCCN tuyển sinh 2012 3. Sổ cấp chứng chỉ quốc phòng CĐ tuyển sinh 2011 - CĐLT tuyển sinh 2012 4. Sổ cấp chứng chỉ thể chất CĐ tuyển sinh 2011 - CĐLT tuyển sinh 2012 5. Sổ cấp chứng chỉ tiếng anh CĐ tuyển sinh 2011 - CĐLT tuyển sinh 2012 6. Sổ cấp chứng chỉ tin học A CĐ tuyển sinh 2011 - CĐLT tuyển sinh 2012 7. Sổ cấp bằng ĐHLT tuyển sinh năm 2012 8. Sổ cấp chứng chỉ tin học B - ĐHLT tuyển sinh 2012

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2013

1. Sổ bằng Đại học Liên thông tuyển sinh 2012 2. Sổ bằng Cao đẳng LT K7 - K54 3. Sổ bằng Trung cấp chuyên nghiệp 4. Sổ cấp Chứng chỉ Quốc phòng K54 - LTK7 5. Sổ cấp Chứng chỉ thể chất K54 - LTK7 6. Sổ cấp Chứng chỉ Tiếng Anh K54 7. Thông báo

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2012

Căn cứ công văn số 4366/BGDĐT-PC ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và TCCN; và công văn số 8428/BGDĐT-PC ngày 15/12/2010 về việc công bố công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ năm 2012.

Danh sách các ngành đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp

STT Ngành đào tạo Mã ngành 1 Hóa phân tích 01 2 Công nghệ hóa silicat 02 3 Công nghệ hóa hữu cơ 03 4 Công nghệ hóa vô cơ 04 5 Cơ khí hóa chất 05 6 Công nghệ thông tin 06 7 Điện công nghiệp và dân dụng 07 8 Kế toán 08

Danh sách các ngành,chuyên ngành đào tạo bậc cao đẳng chính quy

Danh sách các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc cao đẳng chính quy

Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học

Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2011

Căn cứ công văn số 4366/BGDĐT-PC ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và TCCN; và công văn số 8428/BGDĐT-PC ngày 15/12/2010 về việc công bố công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ

Công khai chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng

A. Công khai chuẩn đầu ra chung cho tất cả các ngành B. Công khai chuẩn đầu ra của từng ngành đào tạo 1. Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học 2. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường 3. Ngành Công nghệ vật liệu 4. Ngành hóa học (chuyên ngành hóa phân tích) 5. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6. Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 8. Ngành Kế toán 9. Ngành Tài chính ngân hàng 10. Ngành Quản trị kinh doanh 11. Ngành Công nghệ thông tin (Ban hành kèm theo Quyết định số: 503/QĐ-ĐHCNVT ngày 31/10/2011)

Công khai chuẩn đầu ra trinh độ đại học

  A. Chuẩn đầu ra chung cho tất cả các ngành B. Chuẩn đầu ra của từng ngành đào tạo 1. Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học 2. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường 3. Ngành hóa học (chuyên ngành hóa phân tích) 4. Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí 5. Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 6. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 7. Ngành Kế toán 8. Ngành Công nghệ Thông tin (Ban hành kèm theo Quyết định số: 503/QĐ-ĐHCNVT ngày 31/10/2011)

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2010

Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì công khai thông tin văn bằng, chứng chỉ