Trang chủĐào tạo

Đào tạo

rss feed

Kết quả thi tiếng Anh trình độ B

Kết quả thi tiếng Anh trình độ B khóa 2012

Lịch học kỳ phụ năm 2015 và lịch kiểm tra lại Tiếng Anh và Tin học chuẩn đầu ra

- KẾ HOẠCH HỌC, THI HỌC KỲ PHỤ NĂM 2015- LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH TOEIC LẦN 3 - CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUI KHÓA TS 2011- LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH NÂNG CAO LẦN 2 - CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA TS 2012

Thông báo thay đổi lịch thi tốt nghiệp của sinh viên đại học khóa tuyển sinh năm 2011

Chi tiết tham khảo tại đây.

Qui đinh về việc tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập học phần Giáo dục thể chất tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Qui định V/v tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập học phần Giáo dục thể chất tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (tải về).

Qui định tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ - Đại học Công nghiệp Việt Trì

Qui định tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đại học, cao đẳng chính quy tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Quyết định sửa đổi, bổ sung qui chế đào tạo Đại học Công nghiệp Việt Trì

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-ĐHCNVT ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Quy định về cấu trúc, định dạng văn bản, hình thức trình bày đối với đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Quy định về cấu trúc, định dạng văn bản, hình thức trình bày  đối với đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Lich thi Kỳ 2 (CĐ+DB+LT) TS 2014 lần 1

Lich thi Kỳ 2 (CĐ+DB+LT) TS 2014 lần 1

Lịch thị Kỳ 2 ĐH TS 2014 lần 1,2

Lịch thị Kỳ 2 ĐH TS 2014 lần 1,2

Lịch thi Kỳ 4 CĐ TS 2013 lần 1

Lịch thi Kỳ 4 CĐ TS 2013 lần 1