Trang chủĐào tạo

Đào tạo

rss feed

lịch thi giữa kỳ giai đoạn II kỳ I năm học 2018-2019 (khóa 15, 16, 17)

lịch thi giữa kỳ giai đoạn II kỳ I năm học 2018-2019 (khóa 15, 16, 17)

LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ KHÓA TS 2018

LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ KHÓA TS 2018

LỊCH THI KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH THI KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

TKB NĂM HỌC 2018 - 2019

TKB NĂM HỌC 2018 - 2019

MINH CHỨNG

MINH CHỨNG

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ

HỒ SƠ GIẢNG VIÊN

HỒ SƠ GIẢNG VIÊN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH

ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH