Đào tạo - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
Trang chủĐào tạo

Đào tạo

rss feed

LỊCH THI LẦN I KỲ III CÁC LỚP ĐH LIÊN THÔNG KHÓA TS 2014

LỊCH THI LẦN I KỲ III CÁC LỚP  ĐH LIÊN THÔNG KHÓA TS 2014

LỊCH THI LẦN I KỲ VII CÁC LỚP ĐH KHÓA TUYỂN SINH 2012

LỊCH THI LẦN I KỲ VII CÁC LỚP ĐH KHÓA TUYỂN SINH 2012

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015 – 2016

V/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 đối với SV đại học khóa tuyển sinh năm 2012, cao đẳng khóa tuyển sinh 2013 và liên thông CĐ-ĐH khóa tuyển sinh năm 2014

Lịch kiểm tra Tin học các lớp CĐ khóa 2013, ĐH khóa 2012

Lịch kiểm tra Tin học các lớp CĐ khóa 2013, ĐH khóa 2012

LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH TOEIC LẦN 2 - CÁC LỚP CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA TS 2013

LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH TOEIC LẦN 2 - CÁC LỚP CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA TS 2013

Kế hoạch ôn tập cho sinh viên dự thi Olympic Hóa học cấp trường

Kế hoạch ôn tập cho sinh viên dự thi Olympic Hóa học cấp trường

Thời khóa biểu học kỳ I - lớp ĐT1C15, DTLT1Đ15

Thời khóa biểu học kỳ I - lớp ĐT1C15, DTLT1Đ15

Thời khóa biểu học kỳ I - Đại học Liên Thông khóa TS 2015

Thời khóa biểu học kỳ I - Đại học Liên Thông khóa TS 2015

TKB học phần Tiếng Anh nâng cao - các lớp Liên thông CĐ - ĐH tuyển sinh 2015

TKB học phần Tiếng Anh nâng cao - các lớp Liên thông CĐ - ĐH tuyển sinh 2015

TKB Học kỳ I - Đại học khóa tuyển sinh năm 2015

TKB Học kỳ I - Đại học khóa tuyển sinh năm 2015