Trang chủĐào tạo

Đào tạo

rss feed

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ VI- ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH 2013

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ VI- ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH 2013

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IV - CAO ĐẲNG KHÓA TUYỂN SINH 2014

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IV - CAO ĐẲNG KHÓA TUYỂN SINH 2014

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ VI - CAO ĐẲNG KHÓA TUYỂN SINH 2013

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ VI - CAO ĐẲNG KHÓA TUYỂN SINH 2013

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ VIII - ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH 2012

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ VIII - ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH 2012

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - LỚP KTLT3Đ15

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - LỚP KTLT3Đ15

Thời khóa biểu, Lịch học, Lịch Kiểm tra các lớp khóa TS Đại học Liên thông 2014

Thời khóa biểu, Lịch học, Lịch Kiểm tra các lớp khóa TS Đại học Liên thông 2014

LỊCH THI LẦN I KỲ III CÁC LỚP ĐH LIÊN THÔNG KHÓA TS 2014

LỊCH THI LẦN I KỲ III CÁC LỚP  ĐH LIÊN THÔNG KHÓA TS 2014

LỊCH THI LẦN I KỲ VII CÁC LỚP ĐH KHÓA TUYỂN SINH 2012

LỊCH THI LẦN I KỲ VII CÁC LỚP ĐH KHÓA TUYỂN SINH 2012

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015 – 2016

V/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 đối với SV đại học khóa tuyển sinh năm 2012, cao đẳng khóa tuyển sinh 2013 và liên thông CĐ-ĐH khóa tuyển sinh năm 2014

Lịch kiểm tra Tin học các lớp CĐ khóa 2013, ĐH khóa 2012

Lịch kiểm tra Tin học các lớp CĐ khóa 2013, ĐH khóa 2012