Trang chủĐào tạo

Đào tạo

rss feed

TKB học phần Tiếng Anh nâng cao - các lớp Liên thông CĐ - ĐH tuyển sinh 2015

TKB học phần Tiếng Anh nâng cao - các lớp Liên thông CĐ - ĐH tuyển sinh 2015

TKB Học kỳ I - Đại học khóa tuyển sinh năm 2015

TKB Học kỳ I - Đại học khóa tuyển sinh năm 2015

TKB Lịch học cải thiện Tiếng Anh cơ bản

TKB Lịch học cải thiện Tiếng Anh cơ bản

Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng nghề lên trình độ Đại học

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng nghề lên trình độ Đại học

Thông báo về việc xét xếp hạng năm đào tạo, học lực học kỳ 2 năm học 2014-2015 và đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Thực hiện kế hoạch đào tạo của khóa tuyển sinh năm 2012, 2013 và 2014 Nhà trường thông báo kế hoạch xét xếp hạng năm đào tạo, học lực học kỳ 2 năm học 2014-2015 và đăng ký học phần cho học kỳ 1 năm học 2015 – 2016

Thông báo thay đổi thời gian giảng dạy, học tập từ năm học 2015-2016

Thông báo thay đổi thời gian giảng dạy, học tập từ năm học 2015-2016 

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2015

1. Vào số bằng CĐLT tuyển sinh 2013, CĐ tuyển sinh 2012 2. Vào sổ cấp bằng -H Liên thông tuyển sinh 2013 3. Vào sổ cấp bằng -H tuyển sinh 2011 4. Vào sổ cấp chứng chỉ quốc phòng-H tuyển sinh 2011-CĐ tuyển sinh 2012 5. Vào sổ cấp chứng chỉ thể chất ĐH tuyển sinh 2011-CĐ tuyển sinh 2012 6. Vào sổ cấp chứng chỉ tiếng anh trình độ A năm 2015 7. Vào sổ cấp chứng chỉ tiếng anh B CĐ tuyển sinh 2012, CĐ liên thông tuyển sinh 2013 8. Vào sổ cấp chứng chỉ Tin học B -H liên thông tuyển sinh 2013, -H tuyển sinh 2011 9. Vào sơ cấp chứng chỉ tin học A CĐ tuyển sinh 2012, CĐ liên thông tuyển sinh 2013

Qui đinh về việc tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập học phần Giáo dục thể chất tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Qui định V/v tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập học phần Giáo dục thể chất tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (tải về).

Qui định tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ - Đại học Công nghiệp Việt Trì

Qui định tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đại học, cao đẳng chính quy tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.