Trang chủĐào tạo

Đào tạo

rss feed

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2013

1. Sổ bằng Đại học Liên thông tuyển sinh 2012 2. Sổ bằng Cao đẳng LT K7 - K54 3. Sổ bằng Trung cấp chuyên nghiệp 4. Sổ cấp Chứng chỉ Quốc phòng K54 - LTK7 5. Sổ cấp Chứng chỉ thể chất K54 - LTK7 6. Sổ cấp Chứng chỉ Tiếng Anh K54 7. Thông báo

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2012

Căn cứ công văn số 4366/BGDĐT-PC ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và TCCN; và công văn số 8428/BGDĐT-PC ngày 15/12/2010 về việc công bố công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ năm 2012.

Danh sách các ngành đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp

STT Ngành đào tạo Mã ngành 1 Hóa phân tích 01 2 Công nghệ hóa silicat 02 3 Công nghệ hóa hữu cơ 03 4 Công nghệ hóa vô cơ 04 5 Cơ khí hóa chất 05 6 Công nghệ thông tin 06 7 Điện công nghiệp và dân dụng 07 8 Kế toán 08

Danh sách các ngành,chuyên ngành đào tạo bậc cao đẳng chính quy

Danh sách các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc cao đẳng chính quy

Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học năm 2012

Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2011

Căn cứ công văn số 4366/BGDĐT-PC ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và TCCN; và công văn số 8428/BGDĐT-PC ngày 15/12/2010 về việc công bố công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2010

Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì công khai thông tin văn bằng, chứng chỉ

Danh sách các khoa

Danh sách các khoa Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Một số văn bản quy định về công tác đào tạo

Danh sách các văn bản quy định về công tác đào tạo

THÔNG BÁO VỀ VỀ THAY ĐỔI MẪU XÁC NHẬN ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Thông báo về việc thay đổi mẫu xác nhận chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo