Download phần mềm

Phần mềm soạn bài giảng điện tử Lecture Maker 2.0


Xin giới thiệu với các quý thầy cô phần mềm soạn bài giảng điện tử LectureMAKER. Đây là một trong các phần mềm nằm trong danh mục các sản phảm phần mềm được Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích sử dụng để tạo các bài giảng điện tử. Điểm khác biệt so với Powerpoint là LectureMAKER là phầm mềm chuyên dụng trong việc soạn các bài giảng chứ không như PowerPoint là phần mềm tạo các bản trình diễn nói chung. LectureMAKER vì thế có thể hỗ trợ các công cụ chuyên biệt trong lĩnh vực dạy học như : soạn thảo công thức toán học, vẽ biểu đồ, vẽ đồ thị, tạo bảng, text box, và các ký tự đặc biệt; có thể dễ dàng tạo các bài kiểm tra trắc nghiệm; có thể chèn nhiều loại nội dung đa phương tiện vào bài giảng của mình như: hình ảnh, video, âm thanh, flash…

---------------------------------------------------

DOWNLOAD & HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Tải về phần mềm (dạng file nén 69,1MB)

Hướng dẫn:

- Tải file về giải nén

- Chạy file LectureMaker2EnglishSetup_3.exe để cài đặt

- Mở thư mục Patch, copy file LM Patcher.exe vào đúng vị trí cài đặt phần mềm (mặc định là: "C:\Program Files\DaulSoft\LectureMAKER2\)

- Chạy file LM Patcher.exe, nhấn nút Do it - Exit

line

Thông tin khác