Download phần mềm

Phần mềm tạo đề thi trắc nghiệm của GV Phạm Trung


Tác giả: Phạm Trung, giáo viênTrường THPT Bình Phú-Bình Dương

Phần mềm có ba cái mới mà chưa phần mềm nào có:

  • Kết xuất đề ra phần mềm soạn thảo văn bản mã nguồn mở OpenOffice 2.3 hoặc 3.0. Đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2008 - 2009 Số: 9772/BGDĐT-CNTT của Bộ GD-ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2008.
  • Tạo đề phối hợp giữa trắc nghiệm chọn lựa và luận đề(Trắc nghiệm tự luận). Phù hợp với kiểm tra đánh giá của giáo viên trên lớp như yêu cầu mới của Bộ GD-ĐT.
  • Cho phép chuyển các câu hỏi trắc nghiệm nhiều chọn lựa thành câu hỏi Trắc nghiệm tự luận(luận đề). Khi tạo đề các câu hỏi dạng này sẽ bỏ các đáp án, chương trình phát sinh 4 dòng trống để học sinh tự giải ngắn gọn câu hỏi này. Với dạng câu hỏi này vừa khai thác được ngân hàng đề trắc nghiệm sặn có vừa đánh giá được khả năng luận để của học sinh vừa đáp ứng yêu cầu câu hỏi sát với trắc nghiệm.

Hy vọng đây sẽ là phần mềm hữu ích cho giáo viên! Nhận được mong các thầy cô dùng thử, đánh giá

-----------------------------------------

TẢI VỀ (Có kèm theo tài liệu hướng dẫn)

line

Thông tin khác