Download phần mềm

Tina 8 Pro - Phần mềm thiết kế, mô phỏng tín hiệu điện - điện tử


TINA 8 Pro là phần mềm của DesignSoft, là một trong những gói phần mềm mạnh nhất hiện nay để phân tích, thiết kế, mô phỏng tín hiệu số, tương tự,... và kết hợp các mạch điện tử hay các mạch in của chúng. Rất hữu ích cho những bạn học Điện-Điện tử.

DOWNLOAD & HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

--------------------------------------------------

- Tải về phần mềm

- Hướng dẫn:

+ Giải nén, tiến hành cài đặt

+ Mở thư mục crack, chạy file PCB-Key.exe để lấy mã đăng ký

+ Chạy phần mềm, nhập mã đăng ký

line

Thông tin khác