Trang chủ Giới thiệu Giới thiệu nhà trường

Giới thiệu nhà trường

rss feed

Báo cáo Luận văn Thạc sĩ 2019

Báo cáo Luận văn Thạc sĩ 20199

Báo cáo công khai 2016-2017

Báo cáo công khai 2016-2017

Lịch sử hình thành

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường đã đào tạo được trên 80 ngàn cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, đặc biệt là trong 31 năm đào tạo kỹ thuật viên cấp cao và cán bộ kỹ thuật có trình độ cao đẳng, nhà trường đã cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao...

Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu phát triển

Là một trường Đại học có uy tín, ngang tầm với các trường Đại học hàng đầu trong nước và các trường tiên tiến trong khu vực. Có chương trình đào tạo tiên tiến; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn giỏi; có khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, sáng tạo trong công việc, có phẩm chất chính trị tốt phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ban Giám Hiệu

Thàn phần Ban Giám Hiệu

Giới thiệu nhà trường

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương, được thành lập ngày 20 tháng 01 năm 2011 theo Quyết định số 126/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Hóa chất. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì kế thừa và phát huy truyền thống của Trường Kỹ thuật Trung cấp II (thành lập ngày 25 tháng 6 năm 1956) và trường Cao đẳng Hóa chất (được nâng cấp theo Quyết định số 47/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ). Địa điểm đào tạo của Trường hiện nay tại 02 cơ sở thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Các phòng

Danh sách các phòng ban chức năng trong trường

Địa chỉ liên hệ

Cơ sở Việt Trì: Số 9, đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Cơ sở Lâm Thao: xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ĐT: (0210)3848 636/ 3829 247             Fax: (0210)3818 867 / 3827 306 Website: http://www.vui.edu.vn Email: cnvt@vui.edu.vn

Các khoa

Các khoa

Cơ sở vật chất

Trong những năm qua, Nhà trường đã tập trung đầu tư, xây dựng hệ thống giảng đường, các nhà xưởng thực hành, hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại đáp ứng cho việc nâng cao chất lượng, cũng như phát triển quy mô đào tạo