Trang chủ Giới thiệu Giới thiệu nhà trường

Giới thiệu nhà trường

rss feed

Lịch sử hình thành

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường đã đào tạo được trên 80 ngàn cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, đặc biệt là trong 31 năm đào tạo kỹ thuật viên cấp cao và cán bộ kỹ thuật có trình độ cao đẳng, nhà trường đã cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao...

Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu phát triển

Là một trường Đại học có uy tín, ngang tầm với các trường Đại học hàng đầu trong nước và các trường tiên tiến trong khu vực. Có chương trình đào tạo tiên tiến; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn giỏi; có khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, sáng tạo trong công việc, có phẩm chất chính trị tốt phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ban Giám Hiệu

    Hiệu trưởng NGƯT.TS.Vũ Đình Ngọ Là người đại diện theo pháp luật của nhà Trường, chịu trách nhiệm trước Bộ Công thương, Bộ Giáo dục & Đào tạo và các Bộ, ngành có liên quan toàn bộ các mặt hoạt động của Nhà Trường. Chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Nhà trường theo các quy định của pháp luật và của Điều lệ trường Đại học. Phụ trách các mặt công tác a. Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của nhà trường b. Chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch phát triển nhà trường; công tác đối ngoại, tổ chức nhân sự, phát triển đội ngũ, kế hoạch – tài chính, công tác thanh tra giáo dục và đảm bảo chất lượng đào tạo; một số công việc lớn, quan trọng về đào tạo và khoa học công nghệ; đầu tư; xây dựng cơ bản; khen thưởng, kỷ luật cán bộ - viên chức; c. Chủ tịch các Hội đồng theo quy định; d. Chủ tài khoản nhà trường; đ. Đại diện nhà trường ký: Các hợp đồng kinh tế, các văn bản hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế, các loại văn bằng chứng chỉ (trừ các chứng chỉ đã ủy quyền), các quyết định và các văn bản chỉ đạo các mặt công tác của nhà trường. Trực tiếp phụ trách các đơn vị Phòng Tổ chức hành chính, phòng Tài chính kế toán, phòng Thanh tra Đảm bảo chất lượng đào tạo; Khoa Kinh tế; Ban quản lý dự án.     Bí thư Đảng ủy Phó Hiệu trưởng TS.Lê Thanh Tâm Phụ trách các mặt công tác a. Phụ trách công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, giảng viên và sinh viên, học sinh; b. Phụ trách công tác khảo thí c. Phụ trách công tác khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên và sinh viên, học sinh; d. Phụ trách công tác cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm; đ. Phụ trách công tác sinh viên, học sinh; e. Phụ trách công tác bồi dưỡng giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy g. Phụ trách công tác thi đua, công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong cán bộ, giảng viên và sinh viên, học sinh; h. Phụ trách công tác phat triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong Nhà trường; i. Phụ trách hoạt động ý tế và chăm sóc sức khỏe cán bộ, viên chức và sinh viên, học sinh; Trực tiếp phụ trách các đơn vị Phòng Khảo thí, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Phòng Khoa học và Công nghệ, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Khoa học Cơ bản, Bộ môn Lý luận Chính trị, Trạm Y tế.   Phó Hiệu trưởng Vũ Đức Bình Phụ trách các mặt công tác a. Phụ trách công tác tuyển sinh và quan hệ với doanh nghiệp; b. Phụ trách công tác quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng công trình, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; c. Phụ trách công tác quản lý điện nước, cơ sở hạ tầng và công tác đời sống cán bộ, giảng viên và sinh viên, học sinh; d. Phụ trách công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự và công tác quản lý ký túc xá; hoạt động dịch vụ và phục vụ sinh viên; đ. Phụ trách công tác quản lý và phát triển các hoạt động dịch vụ; e. Phụ trách công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp; g. Phụ trách các hoạt động của cơ sở Việt Trì; h. Tham gia cùng Hiệu trưởng quản lý công tác dự án; i. Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. Trực tiếp phụ trách các đơn vị Phòng tuyển sinh và Quan hệ với Doanh nghiệp; Phòng Quản trị, Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Trung tâm Dịch vụ và Phục vụ sinh viên; Ban Quản lý Cơ sở Việt Trì.     Phó Hiệu trưởng TS.Trần Thị Hằng Phụ trách các mặt công tác a. Phụ trách công tác đào tạo; b. Phụ trách công tác thực hành, thực tập của sinh viên, hoạt động thực tế của giảng viên; c. Phụ trách công tác thư viện, biên soạn giáo trình, bài giảng, phát triển học liệu; d. Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. Trực tiếp phụ trách các đơn vị Phòng Đào tạo, Khoa Công nghệ Hóa học; Khoa Kỹ thuật Phân tích, Khoa Công nghệ Môi trường; Khoa Ngoại ngữ, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật phân tích, Trung tâm Thông tin thư viện.  

Giới thiệu nhà trường

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương được thành lập ngày 20 tháng 01 năm 2011 theo quyết định số 126/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Các phòng

Danh sách các phòng ban chức năng trong trường

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Số 9, đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Cơ sở 2: Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ĐT: (0210)3848 636/ 3829 247             Fax: (0210)3818 867 / 3827 306 Website: http://www.vui.edu.vn Email: cnvt@vui.edu.vn

Các khoa

STT Tên đơn vị Cán bộ quản lý đơn vị 1 Khoa Công nghệ Hóa học ĐT: (0210) 3 827 503 Email: khhoahoc@vui.edu.vn Website: http://khoacongnghehoahoc.vui.edu.vn/ Liên hệ: Phòng 101 nhà 7 tầng Phó trưởng Khoa - Phụ trách Khoa: - TS. Hoàng Thị Lý Phó trưởng Khoa: -  TS. Nguyễn Thành Đoàn 2 Khoa Kỹ thuật Phân tích ĐT: (0210) 3 829 247 Email: khktpt@vui.edu.vn Website: http://khoaphantich.vui.edu.vn/ Liên hệ: Phòng 102 nhà 7 tầng Trưởng Khoa: - TS. Nguyễn Minh Quý Phó trưởng Khoa: - ThS. Đàm Thị Thanh Mai - ThS. NCS. Quản Cẩm Thúy 3 Khoa Công nghệ môi trường Email: khmoitruong@vui.edu.vn Website:http://khoacongnghemoitruong.vui.edu.vn/ Liên hệ: Phòng 107 nhà 7 tầng Phó trưởng Khoa - phụ trách Khoa: - ThS. Đàm Thị Thanh Hương     4 Khoa Điện ĐT: (0210) 3 829 247 Email: khcodien@vui.edu.vn Website: http://khoadien.vui.edu.vn/ Liên hệ: Phòng 110 nhà 7 tầng Trưởng Khoa: - ThS. NCS. Nguyễn Ánh Dương Phó trưởng Khoa: - ThS. Lý Ngô Mai - TS. Nguyễn Đắc Nam 5 Khoa Cơ khí ĐT: 0210 3829 247 Email:  khcokhi@vui.edu.vn Website: http://cokhi.vui.edu.vn/ Liên hệ: Phòng 103 nhà 7 tầng Phó trưởng Khoa - Phụ trách Khoa: - ThS. Lê Trọng Hùng Phó trưởng Khoa: - ThS. NCS. Vũ Quốc Hiến - ThS. Nguyễn Đình Thanh 6 Khoa Kinh tế ĐT: (0210) 3 815 718 Email: khkinhte@vui.edu.vn Website: http://khoakinhte.vui.edu.vn/ Trưởng Khoa: - ThS. NCS. Lê Thị Thanh Nhàn Phó trưởng Khoa: - ThS. Bùi Thu Huyền - ThS. NCS. Vũ Thị Phương Lan - ThS. Đinh Thị Vân Anh 7 Khoa Công nghệ Thông tin ĐT: (0210) 3 868 126 Email: khcntt@vui.edu.vn website: fit.vui.edu.vn Phó trưởng Khoa - Phụ trách Khoa: - ThS. Trần Thị Hiệp 8 Khoa Khoa học Cơ bản ĐT: (0210) 3 829 247 Email: khkhcb@vui.edu.vn Liên hệ: Cơ sở Việt Trì Phó trưởng Khoa - Phụ trách Khoa - ThS. Ngô Thị Hoài Nhung   9 Khoa ngoại ngữ ĐT: (0210) 3 848 636 Email: khngoaingu@vui.edu.vn Website: http://khoangoaingu.vui.edu.vn/ Trưởng Khoa: - ThS. Đỗ Thị Vĩnh Hà 10 Bộ môn Lý luận Chính trị ĐT: (0210) 3 829 247 Email: khllct@vui.edu.vn Trưởng Bộ môn: - TS. Bùi Ngọc Hà

Cơ sở vật chất

Trong những năm qua, Nhà trường đã tập trung đầu tư, xây dựng hệ thống giảng đường, các nhà xưởng thực hành, hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại đáp ứng cho việc nâng cao chất lượng, cũng như phát triển quy mô đào tạo

Các Trung tâm

STT Tên đơn vị Cán bộ quản lý đơn vị 1 Trung tâm ứng dụng kỹ thuật phân tích ĐT: (0210) 3 829 247 Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Tiến Khí 2 Trung tâm Thông tin Thư viện ĐT: (0210) 3 829 247 Email: tttttv@vui.edu.vn Giám Đốc: ThS. Đỗ Thị Mai Thanh 3 Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học ĐT: (0210) 3 829 247 Email: tttinhocngoaingu@vui.edu.vn Giám Đốc: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hiền

Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là cơ sở Công Đoàn trực thuộc Công đoàn Công thương Việt Nam. Trong những năm gần đây Công Đoàn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã có những bước phát triển bền vững cả về số lượng Đoàn viên và chất lượng hoạt động Công đoàn, nhiều năm liên tục Công đoàn trường được Công đoàn Công thương Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng cờ và đặc biệt năm 2009 Công đoàn Trường được thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.