Giới thiệu nhà trường

Giới thiệu nhà trường


GIỚI THIỆU NHÀ TRƯỜNG

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương, được thành lập ngày 20 tháng 01 năm 2011 theo Quyết định số 126/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Hóa chất. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì kế thừa và phát huy truyền thống của Trường Kỹ thuật Trung cấp II (thành lập ngày 25 tháng 6 năm 1956) và trường Cao đẳng Hóa chất (được nâng cấp tại quyết định số 47/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ). Trụ sở của Trường hiện nay tại thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật trình độ đại học, cao đẳng...đồng thời là cơ sở nghiên cứu khoa học - công nghệ phục vụ cho sự phát triển ngành công nghiệp và các ngành kinh tế khác. 55 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo được trên 70 ngàn cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề phục vụ cho các ngành kinh tế của đất nước. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, Nhà trường vẫn kiên trì thực hiện đường lối của Đảng, chính sách phát triển giáo dục của Nhà nước, luôn giữ vững là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao và có uy tín với các doanh nghiệp cũng như các cơ quan sử dụng lao động trong và ngoài nước.

Hơn 50 năm phát triển, với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của đất nước, nhà trường vinh dự được Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quí: Huân chương Độc lập hạng Nhất (2011); Huân chương Độc lập hạng Nhì (2007), Huân chương Độc lập hạng Ba (2002), Huân chương lao động hạng Nhất (1997), Huân chương Lao động hạng Nhì (1985), Huân chương Lao động hạng Ba (1959, 1964, 1968),  Huân chương Chiến công hạng Ba (1990). Nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công Thương và Bộ giáo dục &Đào tạo...

Trường có 2 địa điểm đào tạo: số 9 đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì và địa điểm Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Nhà trường có cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng tốt điều kiện phục vụ đào tạo tương ứng với qui mô phát triển của nhà truờng. Trong đó, hệ thống giảng đường của trường hiện có 98 phòng học lý thuyết đảm bảo tiêu chuẩn. Hầu hết các phòng học được trang bị đèn chiếu Projector. Trường có 59 phòng thí nghiệm, thực hành; có 06 xưởng thực hành với các thiết bị hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất hiện nay, đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng đào tạo.

Hiện nay Nhà trường đang đào tạo 9 ngành ở trình độ Đại học với 45 chuyên ngành, 11 ngành trình độ Cao đẳng chính quy với 42 chuyên ngành, Trung cấp chuyên nghiệp 8 ngành, Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề 13 nghề. Trong thời gian tới Nhà trường sẽ đầu tư và phát triển đào tạo thêm một số ngành ở trình độ Đại học nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Trong việc nâng cao chất lượng đào tạo thì yếu tố con người giữ vai trò quan trọng. Trong những năm qua, Nhà trường đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ giảng dạy, quản lý. Hiện nay trong tổng số gần 400 cán bộ, giảng viên của trường thì đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ Tiến sĩ, thạc sĩ đạt tỷ lệ 68%.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường đã đầu tư Trung tâm Thông tin - Thư viện hiện đại phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu và học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên, học sinh bao gồm:

Thư viện điện tử: được trang bị hệ thống máy tính kết nối mạng Internet không dây, có nguồn tư liệu được số hóa dưới nhiều hình thức gồm  226.320 tài liệu, Thư viện số khoa học công nghệ Việt Nam gồm 127.367 tài liệu, thư viện kết quả nghiên cứu gồm các báo cáo khoa học dưới dạng rút gọn và toàn văn với tổng số 9.574 tài liệu, trong đó có 6.155 tài liệu toàn văn. Đồng thời trường còn tham gia hệ thống liên thư viện và hiệp hội nguồn tin điện tử Việt Nam, mua bản quyển khai thác cơ sở dữ liệu ProQuest trực tuyến thông qua cổng thông tin của Cục thông tin KH&CN QG. Đây là cơ sở dữ liệu toàn văn tổng hợp lớn nhất hiện nay với 26 đơn vị thành viên như: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia, Viện KH&CN Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội….

Thư viện đọc: Với  hơn 50.000 đầu sách với tổng số trên 230.000 cuốn sách các loại chủ yếu là sách tham khảo và giáo trình chuyên ngành phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Song song với nhiệm vụ đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng được nhà trường luôn quan tâm, chỉ đạo, đầu tư. Trong những năm qua, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp trường được ứng dụng vào thực tế sản xuất, phục vụ đào tạo, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Xây dựng nhiều chương trình khung đào tạo nghề, các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề cho Nhà nước. Căn cứ định hướng phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế ở khu vực trong thời gian tới, nhà trường tập trung hướng ưu tiên cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc một số lĩnh vực về Công nghệ Hóa học, Kỹ thuật phân tích, Công nghệ Môi trường....Để thực hiện được chiến lược trên, Nhà trường đã ký hợp tác nghiên cứu Khoa học và Công nghệ với Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam; Viện Điện tử, Tin học và Tự động hóa; Viện Hóa học, Viện Khoa học Vật liệu Thuộc viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đã hợp tác với các Trường Đại học, các Viện nghiên cứu trong tỉnh Phú Thọ để triển khai các đề tài, nhiệm vụ khoa học thuộc các đề án Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã được Chính phủ phê duyệt và thực hiện các chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ phục vụ chiến lược Khoa học và Công nghệ của Nhà nước.

Xác định được tầm quan trọng của quan hệ quốc tế trong thời kỳ hội nhập, trường đã mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều cơ sở giáo dục đại học của một số nước trong khu vực như: Trường Đại học Dongshin, Đại học Chodang - Hàn Quốc; Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây -Trung Quốc. Ngoài ra, Trường còn hợp tác nghiên cứu khoa học với Trường Đại học Osaka, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến, Hiệp hội quản lý môi trường Công Nghiệp Nhật Bản...

Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 là trường Đại học công nghệ đa ngành, trong đó nhiệm vụ đào tạo gắn liền với công tác nghiên cứu Khoa học và Công nghệ. Nhà trường phấn đấu trở thành Cơ sở đào tạo, nghiên cứu Khoa học và Công nghệ có uy tín, có chất lượng cao của đất nước và khu vực.

Hoạt động đào tạo

Các loại hình đào tạo

* Đại học chính quy:

- Thời gian đào tạo: 4 năm (đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương)

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm ( đối tượng đã tốt nghiệp CĐCN)

* Cao đẳng chính quy

- Thời gian đào tạo: 3 năm (đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương)

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm ( đối tượng đã tốt nghiệp TCCN)

* Cao đẳng vừa học vừa làm: thời gian đào tạo: 3 năm

* Trung cấp chuyên nghiệp:

- Thời gian đào tạo: 2 năm (đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương)

- Thời gian đào tạo: 2 năm 3 tháng ( đối tượng đã học xong chương trình THPT)

- Thời gian đào tạo:  3 năm (đối tượng đã tốt nghiệp THCS)

* Đào tạo nghề:

- Cao đẳng nghề: thời gian đào tạo từ 2,5 đến 3 năm

- Trung cấp nghề: thời gian đào tạo từ 1 đến 2 năm

- Sơ cấp nghề: thời gian đào tạo từ 3 tháng đến dưới 1 năm