Học sinh-Sinh viên

Thông báo tổ chức cuộc thi “Sáng tạo khoa học và công nghệ lần thứ nhất” dành cho sinh viên Trường Đại...


THÔNG BÁO

V/v tổ chức cuộc thi “Sáng tạo khoa học và công nghệ lần thứ nhất” dành cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì năm học 2015 - 2016

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học của nhà trường, nhằm phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức cuộc thi “Sáng tạo khoa học và công nghệ lần thứ nhất” dành cho sinh viên năm học 2015 - 2016.

+ Mục đích:

- Khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn; góp phần phát triển năng lực của sinh viên; nâng cao chất lượng dạy và học; bồi dưỡng cho sinh viên năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, biết ứng dụng kiến thức đã học để giải những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống; giúp sinh viên: Hình thành ý tưởng, đề xuất giả thuyết khoa học, giải quyết vấn đề, báo cáo kết quả; tạo cơ hội cho sinh viên được chia sẻ ý tưởng khoa học với thầy cô giáo và bạn bè.

+ Đối tượng dự thi:

- Sinh viên đang học tập tại trường Đai học Công nghiệp Việt Trì;

- Sinh viên có thể tham gia dự thi dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm hoặc cá nhân dự thi có thể có người hướng dẫn).

+ Thời gian tổ chức cuộc thi dự kiến: Tháng 11 năm 2015

Đề nghị Trưởng các khoa chuyên môn: Tổ chức phổ biến, quán triệt đến sinh viên thuộc khoa quản lý. Hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên hình thành ý tưởng khoa học và tạo điều kiện thuận lợi cho các em tham dự cuộc thi.

Phiếu đăng ký tham dự cuộc thi gửi về Nhà trường thông qua phòng Khoa học và Công nghệ chậm nhất ngày 31 tháng 8 năm 2015.

(Kế hoạch tổ chức, thể lệ cuộc thi và cơ cấu giải thưởng Nhà trường sẽ thông báo sau)./.

- Tải Phiếu đăng ký tham dự cuộc thi sáng tạo Khoa học và Công nghệ năm học 2015 - 2016

line