Trang chủHọc sinh-Sinh viên

Học sinh-Sinh viên

rss feed

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

HƯỚNG DẪN  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

ĐỪNG ĐỢI ĐẾN KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐỪNG ĐỢI ĐẾN KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2015 - 2016

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2015 - 2016

Thông báo tổ chức cuộc thi “Sáng tạo khoa học và công nghệ lần thứ nhất” dành cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì năm học 2015 - 2016

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học của nhà trường, nhằm phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức cuộc thi “Sáng tạo khoa học và công nghệ lần thứ nhất” dành cho sinh viên năm học 2015 - 2016.

Các biểu mẫu chế độ cho sinh viên năm 2016

Thông báo miễn giảm học phí, mẫu đơn xin miễn giảm...

Mẫu xác nhận HSSV vay vốn tín dụng đào tạo

Thực hiện theo công văn số 6868/BGDĐT-CTHSSV ngày 14/10/2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Một số văn bản quy định về công tác học sinh - sinh viên

Danh sách các văn bản quy định về công tác học sinh - sinh viên

Kế hoạch đón thí sinh trúng tuyển năm 2015

Kế hoạch đón thí sinh trúng tuyển năm  2015