Trang chủHọc sinh-Sinh viên

Học sinh-Sinh viên

rss feed

THÔNG BÁO TIẾP TỤC THAM GIA CUỘC THI “TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” LẦN III – NĂM 2016

Thời gian qua, Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng rộng khắp của các cơ sở giáo dục và xã hội. Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng nhằm nâng cao hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu sâu sắc những giá trị trong Di chúc của Người, từ đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Cuộc thi cũng là để tôn vinh các tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

HƯỞNG ỨNG CUỘC THI SÁNG TÁC KHẨU HIỆU “DORAEMON VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG” TẠI VIỆT NAM NĂM 2016

Căn cứ công văn số 1938/BGDĐT-CTHSSV, ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với An toàn giao thông” tại việt Nam năm 2916. Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với An toàn giao thông” tại Việt Nam ra đời nhằm mục đích tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho trẻ em tại Việt Nam; bảo vệ trẻ em Việt Nam phòng tránh tai nạn giao thông, từng bước xây dựng một thế hệ tương lai có kiến thức, ý thức tuân thủ luật giao thông tuyệt đối. Thông qua cuộc thi cũng góp phần tác động sâu sắc và trực tiếp đến ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các tầng lớp xã hội, xây dựng văn hóa giao thông tại Việt Nam.

CUỘC THI ‘TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH’ LẦN THỨ III

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/2/1931 - 29/3/2016), ngày 11/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thể lệ và Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ III – năm 2016

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

HƯỚNG DẪN  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

ĐỪNG ĐỢI ĐẾN KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐỪNG ĐỢI ĐẾN KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2015 - 2016

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2015 - 2016

Thông báo tổ chức cuộc thi “Sáng tạo khoa học và công nghệ lần thứ nhất” dành cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì năm học 2015 - 2016

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học của nhà trường, nhằm phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức cuộc thi “Sáng tạo khoa học và công nghệ lần thứ nhất” dành cho sinh viên năm học 2015 - 2016.

Các biểu mẫu chế độ cho sinh viên năm 2016

Thông báo miễn giảm học phí, mẫu đơn xin miễn giảm...

Mẫu xác nhận HSSV vay vốn tín dụng đào tạo

Thực hiện theo công văn số 6868/BGDĐT-CTHSSV ngày 14/10/2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Một số văn bản quy định về công tác học sinh - sinh viên

Danh sách các văn bản quy định về công tác học sinh - sinh viên