Trang chủ Nghiên cứu khoa học Biểu mẫu, hướng dẫn

Biểu mẫu, hướng dẫn

rss feed

Mẫu phản biện giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập

CÁC VĂN BẢN BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ KH&CN

CÁC VĂN BẢN BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ KH&CN

CÁC VĂN BẢN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÁC VĂN BẢN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Các mẫu đề xuất KHCN cấp Bộ, Tỉnh, Nhà nước

Các mẫu đề xuất KHCN cấp Bộ, Tỉnh, Nhà nước

Hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường

Hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường

Hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH cấp Khoa

Hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH cấp Khoa

Các mẫu biểu Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Đề tài - Dự ánLĩnh vực: Quản lý công nghệLĩnh vực: Quản lý Khoa học và công nghệ cơ sở

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP QUỐC GIA 2016 - 2020

 Các chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 

Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Quy định trình bày bài báo khoa học

Tải Quy định trình bày bài báo khoa học về máy tại đây.