Trang chủ Đào tạo Các ngành đào tạo

Các ngành đào tạo

rss feed

Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học năm 2016

Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học năm 2016

Danh sách các ngành đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp

STT Ngành đào tạo Mã ngành 1 Hóa phân tích 01 2 Công nghệ hóa silicat 02 3 Công nghệ hóa hữu cơ 03 4 Công nghệ hóa vô cơ 04 5 Cơ khí hóa chất 05 6 Công nghệ thông tin 06 7 Điện công nghiệp và dân dụng 07 8 Kế toán 08

Danh sách các ngành,chuyên ngành đào tạo bậc cao đẳng chính quy

Danh sách các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc cao đẳng chính quy

Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học năm 2012

Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì