Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/chcedu/domains/vui.edu.vn/public_html/components/contentCat/controller.php on line 394 Các phòng ban - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Các phòng ban

rss feed

Các phòng

STT

Tên đơn vị

Quản lý phòng

1

Phòng Tổ chức-Hành chính

ĐT: (0210) 3829 820

Email: phtchc@vui.edu.vn

Liên hệ: Phòng 106, 206 nhà 7 tầng

Phó trưởng phòng - phụ trách phòng:

TS. Hà Quang Ánh

Phó trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Cảnh Hưng

 

2

Phòng Đào tạo

ĐT: (0210) 6574 785

Email: phdaotao@vui.edu.vn

Liên hệ: Phòng 207  nhà 7 tầng

Trưởng phòng:

ThS. NCS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Phó trưởng phòng:

ThS. Phạm Thái Hưng

ThS. Lê Hữu Tùng

3

Phòng Tuyển sinh và Quan hệ với doanh nghiệp

ĐT: (0210) 3827 305 / 3765 568

Email: phtuyensinh@vui.edu.vn

Liên hệ: Phòng 101 nhà 2 tầng

Trưởng phòng:

ThS. Trương Minh Chính

Phó trưởng phòng:

ThS. Trần Thị Thu Hà

4

Phòng Khảo thí

Email: phkhaothi@vui.edu.vn

Liên hệ: Phòng 208 nhà 7 tầng

Trưởng phòng:

ThS. Hoàng Minh văn

Phó trưởng phòng:

TS. Hoàng Thị Vân An

5

Phòng Tài chính - Kế toán

ĐT: (0210) 3830 300

Email: phtckt@vui.edu.vn

Liên hệ: Phòng 209,210 nhà 7 tầng

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng

Phó trưởng phòng:

Hoàng Thị Liên

6

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

Email: phctct@vui.edu.vn

ĐT: (0210) 3830227

Liên hệ: Phòng 109 nhà 7 tầng

Trưởng phòng:

ThS. Hà Ngọc Chính

Phó trưởng phòng:

Lê Thị Thanh Hương

7

Phòng Quản trị

Email: phquantri@vui.edu.vn

ĐT: (0210) 3829 247

Liên hệ: Phòng 112 nhà 2 tầng

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Đức Tuân

Phó trưởng phòng:

ThS. Phạm Quốc Tuấn

8

Phòng Khoa học và Công nghệ

Email: phkhcn@vui.edu.vn

ĐT: (0210) 3 829 247

Liên hệ: Phòng 110 nhà 2 tầng

Trưởng phòng:

TS. Nguyễn Mạnh Tiến

Phó trưởng phòng:

TS. Nguyễn Minh Tuấn

9

Phòng Thanh tra & ĐBCLĐT

Email: phthanhtra@vui.edu.vn

ĐT: (0210) 3 829 247

Liên hệ: Phòng 108 nhà 2 tầng

Trưởng phòng:

ThS. Đoàn Thanh Ngọc

Phó trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Hữu Hải

ThS. Nguyễn Văn Quang

10

Trạm Y tế

ĐT: (0210) 3829 247

Phó Trưởng trạm - Phụ trách Trạm Y tế:

Nguyễn Thanh Hoàn

11

Ban Quản lý Cơ sở Việt Trì

ĐT: (0210) 3 848 636

Phó trưởng ban - Phụ trách BQL Cơ sở Việt Trì:

ThS. Kấn Việt Hà

12

Ban Quản lý dự án

Liên hệ: Phòng 111 nhà 2 tầng

Phó trưởng ban:

Trần Ngọc Quý