Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/chcedu/domains/vui.edu.vn/public_html/components/contentCat/controller.php on line 394 Công đoàn - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Công đoàn

rss feed

Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là cơ sở Công Đoàn trực thuộc Công đoàn Công thương Việt Nam. Trong những năm gần đây Công Đoàn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã có những bước phát triển bền vững cả về số lượng Đoàn viên và chất lượng hoạt động Công đoàn, nhiều năm liên tục Công đoàn trường được Công đoàn Công thương Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng cờ và đặc biệt năm 2009 Công đoàn Trường được thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Tại thời điểm hiện nay Công đoàn trường đang trực tiếp quản lý 18 tổ công đoàn đang sinh hoạt tại  2 cơ sở, cơ sở 1 đặt tại xã Tiên Kiên - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ, cơ sở 2 đặt tại phường Tiên Cát - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ. Tại Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2012 – 2015 Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đoàn Thanh Ngọc

Chủ tịch

2

Vũ Đức Bình

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Phó chủ tịch

4

Nguyễn Văn Trúc

Ủy viên Ban thường vụ

5

Lê Thị Thanh Nhàn

Ủy viên BTV

6

Nguyễn Thị Minh Hằng

Ủy viên BCH

7

Đỗ Thị Mai Thanh

Ủy viên BCH

8

Nguyễn Đắc Nam

Ủy viên BCH

9

Đào Duy Đông

Ủy viên BCH

10

Hà Quang Ánh

Ủy viên BCH

11

Đàm Thị Thanh Mai

Ủy viên BCH

12

Nguyễn Đình Thanh

Ủy viên BCH

13

Phạm Thái Hưng

Ủy viên BCH

14

Mạc Đình Thiết

Ủy viên BCH

15

Đỗ Cao Minh

Ủy viên BCH

PHÂN CÔNG TRONG BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1. Đ/c Đoàn Thanh Ngọc - Chủ tịch Công đoàn

- Phụ trách chung các mặt hoạt động của BCH công đoàn; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức và công tác giáo dục chính trị – Tư tưởng, công tác phát triển Đảng.

- Phụ trách công tác đối ngoại

- Giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của Đoàn viên Công đoàn

- Chủ tài khoản, quyết định mọi vấn đề thu, chi quỹ Công đoàn

2. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Phó chủ tịch

Giúp đồng chí Chủ tịch giải quyết mọi công việc khi Chủ tịch đi vắng, được Chủ tịch ủy quyền, trực tiếp phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ. Trưởng ban nữ công.

- Trực tiếp phụ trách các Tổ công đoàn: Trung tâm Thí nghiệm thực hành.

3. Đ/c Vũ Đức Bình - Phó chủ tịch

- Phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục, công tác tuyên giáo, trực tiếp phụ trách công tác thi đua khen thưởng, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC, đoàn viên công đoàn và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công.

- Trực tiếp phụ trách tổ công đoàn Phòng Tổ chức - Hành chính và Phòng Tài chính - Kế toán.

4. Đ/c Nguyễn Văn Trúc - UVBTV:

- Thực hiện các nhiệm vụ: Phụ trách ủy ban kiểm tra, công tác văn phòng, kiêm thủ quỹ công đoàn và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch công đoàn phân công.

Trực tiếp phụ trách Tổ công đoàn Phòng Quản trị.

5. Đ/c Lê Thị Thanh Nhàn -  UVBTV:

- Phụ trách công tác chế độ chính sách, pháp luật, thăm hỏi hiếu, hỷ

- Trực tiếp phụ trách tổ công đoàn: Khoa Kinh tế và Ban quản lý cơ sở Việt Trì.

6. Đ/c Nguyễn Thị Minh Hằng - UVBCH:

- Phụ trách công tác đời sống, thăm hỏi động viên CNVC khi gặp khó khăn.

- Trực tiếp phụ trách Tổ Công đoàn Trung tâm Ngoại ngữ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ phân công.

7. Đ/c Đỗ Thị Mai Thanh - UVBCH:

- Phụ trách kế toán Công đoàn trường, trực tiếp phụ trách tổ công đoàn 4.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ phân công.

8. Đ/c Nguyễn Đắc Nam -UVBCH:

- Phụ trách công tác thực hiện nội quy, quy chế và kỷ luật lao động

- Trực tiếp phụ trách tổ Công đoàn Phòng công tác chính trị và quản lý sinh viên và trạm Y tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ phân công.

9. Đ/c Đào Duy Đông UVBCH:

- Phụ trách công tác thể dục thể thao, trực tiếp phụ trách tổ Công đoàn Khoa Khoa học Cơ bản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ phân công.

10. Đ/c Hà Quang Ánh -UVBCH:

- Phụ trách công tác vận động đoàn viên nâng cao năng lực chuyên môn, tích cực tham gia công tác quản lý.

- Trực tiếp phụ trách tổ Công đoàn Khoa Công nghệ Hóa học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ phân công.

11. Đ/c Đàm Thị Thanh Mai -UVBCH:

- Phụ trách công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở Lâm Thao.

- Trực tiếp phụ trách tổ Công đoàn Khoa Kỹ thuật phân tích.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ phân công.

12. Đ/c Nguyễn Đình Thanh - UVBCH:

- Phụ trách công tác vận động và thực hiện an toàn và bảo hộ lao động của đoàn viên Công đoàn.

- Trực tiếp phụ trách tổ Công đoàn Khoa Cơ - Điện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ phân công.

13. Đ/c Phạm Thái Hưng - UVBCH:

- Phụ trách công tác vận động cán bộ, đoàn viên tích cực bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.

- Trực tiếp phụ trách tổ Công đoàn Phòng Đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ phân công.

14. Đ/c Mạc Đình Thiết - UVBCH:

- Phụ trách công tác vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia nghiên cứu Khoa học.

- Trực tiếp phụ trách tổ Công đoàn Khoa Lý luận Chính trị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ phân công.

15. Đ/c Đỗ Cao Minh- UVBCH:

- Phụ trách công tác xã hội và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ sở Việt Trì

- Trực tiếp phụ trách tổ Công đoàn Khoa Công nghệ Thông tin.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ phân công.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

- Tuyên truyền cho đoàn viên nắm rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức viên chức và người lao động. Chăm lo đời sống của cán bộ CNVC, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong cán bộ CNVC.

- Tổ chức vận động cán bộ CNVC trong đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

Liên hệ công tác:

Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn, phòng 105 Nhà 2 tầng

ĐT: (0210) 3829 247  / 0985818409 (đ/c Trúc, thường trực Công đoàn trường)