Trang chủĐào tạo

Đào tạo

rss feed

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ VII-ĐH khóa tuyển sinh 2015

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ VII-ĐH khóa tuyển sinh 2015

Thời khóa biểu Kỳ I năm học 2018-2019 lớp thạc sỹ CNHH

Thời khóa biểu Kỳ I năm học 2018-2019 lớp thạc sỹ CNHH

Lịch thi kết thúc học phần kỳ I năm học 2018-2019

Lịch thi kết thúc học phần kỳ I năm học 2018-2019

lịch thi giữa kỳ giai đoạn II kỳ I năm học 2018-2019 (khóa 15, 16, 17)

lịch thi giữa kỳ giai đoạn II kỳ I năm học 2018-2019 (khóa 15, 16, 17)

LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ KHÓA TS 2018

LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ KHÓA TS 2018

LỊCH THI KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH THI KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

TKB NĂM HỌC 2018 - 2019

TKB NĂM HỌC 2018 - 2019

MINH CHỨNG

MINH CHỨNG

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ