Trang chủĐào tạo

Đào tạo

rss feed

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Báo cáo công khai 2016-2017

Báo cáo công khai 2016-2017

THỜI KHÓA BIỂU KỲ II ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂ SINH NĂM 2017

THỜI KHÓA BIỂU KỲ II ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂ SINH NĂM 2017

THỜI KHÓA BIỂU KỲ II NĂM 2017-2018 GĐ1

THỜI KHÓA BIỂU KỲ II NĂM 2017-2018 GĐ1

THỜI KHÓA BIỂU KỲ I - ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA TUYỂN SINH 2017 (ĐỢT 2)

THỜI KHÓA BIỂU KỲ I - ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA TUYỂN SINH 2017 (ĐỢT 2)

LỊCH THI HẾT KỲ GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ 1 CÁC KHÓA TS 2014,2015,2016,2017 NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH THI HẾT KỲ GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ 1 CÁC KHÓA TS 2014,2015,2016,2017 NĂM HỌC 2017-2018  

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐƯỢC KHẢO SÁT NĂM 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐƯỢC KHẢO SÁT NĂM 2016

Công khai bằng tốt nghiệp ĐH Liên thông 2015

Công khai bằng tốt nghiệp ĐH Liên thông 2015

THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM 2017-2018 GĐ2

THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM 2017-2018 GĐ2

LỊCH THI GIAI ĐOẠN I - KỲ I CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH 2017

LỊCH THI GIAI ĐOẠN I - KỲ I CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH 2017