Đào tạo đại học

rss feed

Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học

Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Ngành Hóa học

Mã ngành: D440112

Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Mã ngành: D510401

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Mã ngành: D510406

Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

Mã ngành: D510201

Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

Mã ngành: D510301

Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, tự động hóa

Mã ngành: D510303

Ngành Công nghệ thông tin

Mã ngành:D480201

Ngành Kế toán

Mã ngành:D340301

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành: D340101