Đào tạo trung cấp

rss feed

Danh sách các ngành đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

1

Hóa phân tích

01

2

Công nghệ hóa silicat

02

3

Công nghệ hóa hữu cơ

03

4

Công nghệ hóa vô cơ

04

5

Cơ khí hóa chất

05

6

Công nghệ thông tin

06

7

Điện công nghiệp và dân dụng

07

8

Kế toán

08