Đoàn Thanh niên

rss feed

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Đoàn Trường Đại học Công nghiệp Việt trì là cơ sở tương đương cấp huyện, trực thuộc tỉnh Đoàn Phú Thọ. Trong những năm gân đây Đoàn trường Đại học Công nghiệp Việt trì đã có những bước phát triển bền vững cả về số lượng Đoàn viên và chất lượng, nhiều năm liên tục Đoàn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì được tỉnh đoàn Phú Thọ công nhận là cơ sở Đoàn vững mạnh khối các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề tỉnh Phú Thọ. Tại thời điểm hiện nay Đoàn Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì trực tiếp quản lý 06 liên chi đoàn và 01 chi đoàn cơ quan, 98 chi đoàn sinh viên hiện đang sinh hoạt tại  2 cơ sở, cơ sở 1 đặt tại xã Tiên Kiên - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ, cơ sở 2 đặt tại phường Tiên Cát - thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

Các Liên chi đoàn Khoa, chi đoàn thuộc sự quản lý trực tiếp từ Đoàn Trường:

1.Liên chi Đoàn Khoa Kỹ thuật Phân tích.

2.Liên chi Đoàn Khoa CN Hoá học

3.Liên chi Đoàn Khoa Công nghệ Thông tin.

4.Liên chi Đoàn Khoa Kinh tế

5.Liên chi Đoàn Khoa Cơ Khí.

6.Liên chi Đoàn Khoa Điện.

7.Chi đoàn Cơ quan.

Tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì lần thứ XXXIII (nhiệm kỳ 2014 - 2017) đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ mới gồm 21 đồng chí.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ - HOẠT ĐỘNG

1. Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Việt trì - Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. - Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho đoàn viên. - Phối hợp với các phòng ban, Khoa tổ chức các chương trình hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, các lớp huấn luyện kỹ năng, các chương trình văn hóa thể thao nhằm giúp sinh viên nâng cao kiến thức và hoàn thiện nhân cách sinh viên. - Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội,  tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

2. Các hoạt động chính của Đoàn thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Việt trì - Triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Triển khai trong Đoàn viên thanh niên học tập các nghị quyết của Đoàn, Đảng, 6 bài học chính trị của Đoàn. Mục đích: Nâng cao ý thức trách nhiệm của Đoàn viên đối với bản thân, gia đình và xã hội. Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí phấn đấu cho đoàn viên cũng như tinh thần tự hào với truyền thống tuổi trẻ Đoàn viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nói riêng cũng như tuổi trẻ Việt Nam nói chung. Một số hoạt động: Các buổi nói chuyện về chính trị, cuộc thi tìm hiểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

- Thực hiện công tác hỗ trợ học tập và nghiên cứu khoa học:

Mục đích: Hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi tối để cho đoàn viên, thanh niên trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Một số hoạt động: Tổ chức các buổi hội thảo về nghiên cứu khoa học được tổ chức thường kỳ…

- Tổ chức các hoạt động văn thể:

Mục đích: Tạo sân chơi lành mạnh cho Đoàn viên, thanh niên. Thông qua các hoạt động văn thể, thể thao giúp cho Đoàn viên, thanh niên nâng cao phẩm chất, năng lực của mình về mọi mặt.

Một số hoạt động: Giải bóng chuyền học sinh, sinh viên; giải Cầu lông, bóng bàn  sinh viên hàng năm, Hội thi tiếng hát HSSV, Hội diễn văn nghệ học sinh, sinh viên hàng năm, Hội thi Sinh viên thanh lịch, hội trại truyền thồng 2 năm một lần.

- Triển khai các hoạt động xã hội - tình nguyện

Mục đích: Nâng cao ý thức của Đoàn viên, thanh niên đối với bản thân và xã hội, qua đó không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Một số hoạt động: Chương trình Tiếp sức mùa thi hàng năm chương trình “Tình nguyện tại chỗ”…

- Công tác phát triển Đảng:

Công tác phát triển Đảng luôn được Ban chấp hành Đoàn thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì coi trọng. Số lượng Đoàn viên được kết nạp hàng năm như sau:

Năm học 2006 - 2007: 10 đoàn viên

Năm học 2007 - 2008: 07 đoàn viên

Năm học 2008 - 2009: 05 đoàn viên

Năm học 2009 - 2010: 03 đoàn viên

Năm học 2010-2011: 08 đoàn viên

Liên hệ công tác:

VP Đoàn - Phòng 106 Nhà 2 tầng

Đ/c Trần Phúc Nghĩa - Phó Bí thư Phụ trách Đoàn trường

Email: dtncnvt@vui.edu.vn