Trang chủ Đào tạo Các khoa Khoa Công nghệ Hóa học

Khoa Công nghệ Hóa học

rss feed
Khoa Công nghệ hóa học là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Từ ngày đầu thành lập năm 1956, nhà trường đã đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp cho các chuyên ngành của ngành Công nghệ hóa học gồm: Công nghệ hoá vô cơ, Công nghệ hoá nhuộm, Công nghệ sản xuất giấy. Năm 1980 cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và trước yêu cầu cấp thiết về đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, khoa Công nghệ hóa học bắt đầu đào tạo kỹ thuật viên cấp cao cho các chuyên ngành Công nghệ hóa vô cơ, Công nghệ điện hóa, Công nghệ hóa hữu cơ, Máy và thiết bị hóa chất. Sau hơn 10 năm đào tạo, đội ngũ kỹ thuật viên cấp cao, những sinh viên tốt nghiệp ra trường đã được các doanh nghiệp trong và ngoài ngành đánh giá cao về năng lực chuyên môn, đặc biệt là kỹ năng thực hành. Cũng từ thực tế đó, tháng 9-1995 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã Quyết định cho trường chính thức được đào tạo trình độ Cao đẳng cho 04 chuyên ngành, trong đó khoa Công nghệ hóa học đào tạo 03 chuyên ngành: Công nghệ hoá vô cơ, Công nghệ hoá hữu cơ và Cơ khí hoá chất. Trước yêu cầu cấp thiết của sự phát triển các ngành nghề đào tạo, năm 1992 khoa bắt đầu đào tạo chuyên ngành Công nghệ vật liệu silicat, năm 1999 đào tạo chuyên ngành Công nghệ hóa môi trường và năm 2007 đào tạo thêm chuyên ngành Công nghệ hóa dược.
Ngày 20 tháng 1 năm 2011, trường Cao đẳng Hóa chất được Thủ tướng chính phủ nâng cấp thành trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, trong đó khoa Công nghệ Hóa học là khoa lớn nhất gồm có 6 bộ môn: Hóa đại cương, Hóa vô cơ - điện hóa, Hóa hữu cơ - hóa dầu, Hóa silicat, Máy và thiết bị hóa chất và Công nghệ kỹ thuật môi trường (Đầu năm 2014 bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường tách ra thành khoa Công nghệ môi trường). 

LÃNH ĐẠO KHOA
1. Phó trưởng Khoa (Phụ trách Khoa): TS. Hoàng Thị Lý
   Điện thoại: 0976.683.376
   Email: hoanglychc@gmail.com; 
 
2. Phó trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thành Đoàn
   Điện thoại: 0982.484.312
   Email: doannt@vui.edu.vn; doancl79@gmail.com;
 
CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG NGHIỆP VỤ:
       1. ThS. Nguyễn Thị Hoàng Ly
           Trợ lý Giáo vụ khoa
           Điện thoại: 0168.947.6067                           Email: trucly2909@gmail.com
 
       2. Hoàng Xuân Hải
           Trợ lý Công tác Sinh viên
           Điện thoại: 0989.630.959                              Email.hoanghai1980@gmail.com
 
        3. Nguyễn Văn Tuyên
           Bí thư Liên chi đoàn Khoa
           Điện thoại:  0166.871.7360                            Email:  nguyentuyen180193@gmail.com 

CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC
 
 
1. Bộ môn Hóa Vô cơ - Điện hóa 
Trưởng bộ môn: TS. Vũ Ngọc Minh                   Tel: 01656.024.238 
Phó trưởng bộ môn: TS. Hà Mạnh Chiến         Tel: 0904.535.615
 
2. Bộ môn Hóa Hữu cơ - Hóa dầu 
Trưởng bộ môn:        TS. Hoàng Thị Kim Vân       Tel: 0915.446.680 
Phó trưởng bộ môn: TS. Vũ Đức Cường               Tel: 0904.517.587
 
3. Bộ môn Máy và Thiết bị Hóa chất 
Phó trưởng Bộ môn - Phụ trách:    ThS. Nguyễn Thị Hiền       Tel: 0972.414.270  
Phó trưởng Bộ môn:                         ThS. Nguyễn Tiến Hưng   Tel: 0985.322.096
 
4. Bộ môn CNVL silicat 
Trưởng Bộ môn:              TS. Nguyễn Thành Đoàn                 Tel: 0982.484.312 
Phó trưởng Bộ môn:       ThS. NCS. Trần Thị Hoa                  Tel: 0982.260.059
 
5. Bộ môn Hóa đại cương 
Trưởng Bộ môn:              TS. Mạc Đình Thiết                                  Tel: 0914.604.802 
Phó trưởng Bộ môn:       ThS. NCS. Nguyễn Thị Thanh Huyền  Tel: 01683.136.385
 
6. Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và triển khai Công nghệ hóa học 
Phó Giám đốc Trung tâm:     ThS. NCS. Nguyễn Văn Khanh

Chưa có thông tin