Ngành Ngôn ngữ Anh

rss feed

Ngành Ngôn ngữ Anh

 

Mã ngành:D220201

Tổ hợp các môn xét tuyển:

- Toán, Văn, Anh

- Văn, Anh, Sử

2. Các chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Các chuyên ngành đào tạo

Tổ hợp các môn

xét tuyển

Bằng cấp và thời

gian đào tạo

D220201

1. Phiên dịch

2. Biên dịch

1. Toán, Văn, Anh;

2. Văn,   Anh,   Sử.

Cử nhân, thời gian đào tạo 4 năm

3. Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Anh có năng lực về biên dịch,  phiên dịch  tại các cơ quan, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các công ty du lịch và các vị trí công tác khác yêu cầu kiến thức tiếng Anh phù hợp. Nếu đủ điều kiện có thể giảng dạy tại các trường Đại học, cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và THPT.