Ngành Quản trị kinh doanh

rss feed

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành: D340101

Tổ hợp các môn xét tuyển:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

1. Các chương trình đào tạo:

+ Quản trị kinh doanh tổng hợp: Quản trị doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp hoặc công tác trong các tổ chức kinh tế, tài chính, ...

+ Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn : Quản trị doanh nghiệp; kinh doanh du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn, ...

+ Quản trị maketing: Lập và triển khai kế hoạch marketing; Hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp; Nghiên cứu  thị trường và khách hàng; Xây dựng, quảng bá thương hiệu; …

+ Thương mại quốc tế: Thiết lập và quản lý các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp xuất, nhập khẩu,...

+ Quản trị doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng: Thực hiện công tác quản lý tại các doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng,...

+ Quản trị nhân sự: Thực hiện công tác quản lý hành chính nhân sự, chuyên viên nhân sự trong các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh,...

2. Cơ hội nghề nghiệp:

SV tốt nghiệp có khả năng đảm nhận những công việc quản trị như: quản trị sản xuất, quản trị chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh, quản trị dự án kinh doanh, quản trị nhân lực, quản trị bán hàng, quản trị cung ứng hàng hoá và dịch vụ thương mại, các vấn đề quản trị tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Có thể làm việc được ở các bộ phận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh trong các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương hoặc các đơn vị sản xuất kinh doanh.