Trang chủ Đào tạo Thông tin văn bằng chứng chỉ

Thông tin văn bằng chứng chỉ

rss feed

Công khai Văn bằng chứng chỉ năm 2018

Công khai Văn bằng chứng chỉ năm 2018

Công khai Văn bằng chứng chỉ năm 2017

Công khai Văn bằng chứng chỉ năm 2017

Công khai Văn bằng chứng chỉ năm 2016 ( Bản mới nhất)

Công khai Văn bằng chứng chỉ năm 2016 ( Bản mới nhất)

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2015

1. Vào số bằng CĐLT tuyển sinh 2013, CĐ tuyển sinh 2012 2. Vào sổ cấp bằng -H Liên thông tuyển sinh 2013 3. Vào sổ cấp bằng -H tuyển sinh 2011 4. Vào sổ cấp chứng chỉ quốc phòng-H tuyển sinh 2011-CĐ tuyển sinh 2012 5. Vào sổ cấp chứng chỉ thể chất ĐH tuyển sinh 2011-CĐ tuyển sinh 2012 6. Vào sổ cấp chứng chỉ tiếng anh trình độ A năm 2015 7. Vào sổ cấp chứng chỉ tiếng anh B CĐ tuyển sinh 2012, CĐ liên thông tuyển sinh 2013 8. Vào sổ cấp chứng chỉ Tin học B -H liên thông tuyển sinh 2013, -H tuyển sinh 2011 9. Vào sơ cấp chứng chỉ tin học A CĐ tuyển sinh 2012, CĐ liên thông tuyển sinh 2013

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2014

1. Sổ bằng CĐLT tuyển sinh 2012, CĐ tuyển sinh 2011 2. Sổ bằng TCCN tuyển sinh 2012 3. Sổ cấp chứng chỉ quốc phòng CĐ tuyển sinh 2011 - CĐLT tuyển sinh 2012 4. Sổ cấp chứng chỉ thể chất CĐ tuyển sinh 2011 - CĐLT tuyển sinh 2012 5. Sổ cấp chứng chỉ tiếng anh CĐ tuyển sinh 2011 - CĐLT tuyển sinh 2012 6. Sổ cấp chứng chỉ tin học A CĐ tuyển sinh 2011 - CĐLT tuyển sinh 2012 7. Sổ cấp bằng ĐHLT tuyển sinh năm 2012 8. Sổ cấp chứng chỉ tin học B - ĐHLT tuyển sinh 2012

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2013

1. Sổ bằng Đại học Liên thông tuyển sinh 2012 2. Sổ bằng Cao đẳng LT K7 - K54 3. Sổ bằng Trung cấp chuyên nghiệp 4. Sổ cấp Chứng chỉ Quốc phòng K54 - LTK7 5. Sổ cấp Chứng chỉ thể chất K54 - LTK7 6. Sổ cấp Chứng chỉ Tiếng Anh K54 7. Thông báo

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2012

Căn cứ công văn số 4366/BGDĐT-PC ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và TCCN; và công văn số 8428/BGDĐT-PC ngày 15/12/2010 về việc công bố công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ năm 2012.

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2011

Căn cứ công văn số 4366/BGDĐT-PC ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và TCCN; và công văn số 8428/BGDĐT-PC ngày 15/12/2010 về việc công bố công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2010

Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì công khai thông tin văn bằng, chứng chỉ