Trang chủ Nghiên cứu khoa học Tin tức khoa học công nghệ

Tin tức khoa học công nghệ

rss feed

KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC SEMINAR KHOA HỌC “VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM”

Sáng ngày 15/11/2019, khoa Kinh tế tổ chức seminar khoa học “Vận dụng thẻ điểm cân bằng để đánh giá thành quả hoạt động trong các Doanh nghiệp Việt Nam”.

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢNSEMINAR ĐỀ TÀI KHOA HỌC “ỨNG DỤNG CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH CRAMERGIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KINH TẾ

Sáng ngày 15/11/2019, tại cơ sở Việt Trì, khoa Khoa học Cơ bản đã tổ chức seminar khoa học“Ứng dụng của hệ phương trình Cramer giải một số bài toán kinh tế”.

KHOA ĐIỆN TỔ CHỨC SEMINAR KHOA HỌC “THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỞ CHO XE CON CỦA HỆ THỐNG CẦU TRỤC”

Chiều ngày 13/11/2019, khoa Điện đã tổ chức buổi seminar khoa học “Thiết kế bộ điều khiển mở cho xe con của hệ thống cầu trục”.

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC SEMINA KHOA HỌC: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY TRIẾT HỌC MÁC – LÊ NIN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ”

Chiều ngày 6/11/2019, tại văn phòng Bộ môn Lý luận chính trị tổ chức semina khoa học: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy Triết học Mác – Lênin ở trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.

TH.S ĐẶNG ÁNH HỒNG BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 30/10/2019, Th.S Đặng Ánh Hồng đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Việt Trì”.

KHOA CƠ BẢN TỔ CHỨC SEMINA CHUYÊN ĐỀ “MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM KHẮC PHỤC CÁC SAI LẦM THƯỜNG MẮC KHI TẬP LUYỆN KỸ THUẬT CHUYỀN BÓNG CAO TAY CHÍNH DIỆN”

Ngày 14 tháng 6 năm 2019, khoa Khoa học cơ bản tổ chức buổi seminar “Một số bài tập nhằm khắc phục các sai lầm thường mắc khi tập luyện kỹ thuật chuyền bóng tay cao chính diện” do Th.S Nguyễn Anh Đức thực hiện.

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TỔ CHỨC SEMINAR CHUYÊN ĐỀ “MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TRONG BÀI TOÁN THỰC TẾ”

Ngày 7 tháng 6 năm 2019,  khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức buổi seminar “Một số ứng dụng của tích phân trong bài toán thực tế” của Th.S Ngô Thị Hoài Nhung.

TS. HOÀNG THỊ KIM VÂN ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH

Ngày 20/5/2019, TS. Hoàng Thị Kim Vân đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng quy trình tách chiết và đánh giá một số hoạt tính sinh học của tinh dầu từ cây sả chanh (Cumbopogon Citratus Stapf) trồng ở Tỉnh Phú Thọ.”

Th.S TRẦN PHÚC NGHĨA ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Chiều ngày 24/4/2019, tại phòng 305, giảng đường C1, Th.S Trần Phúc Nghĩa đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu xác định một số anion NO3-, Cl-, SO42-, PO43- trong nước bề mặt xã Xuân Huy – Lâm Thao – Phú Thọ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản”.

TS. VŨ ĐỨC CƯỜNG ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 17/1/2019, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Vũ Đức Cường đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường : “Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất plinapulin mới có hoạt tính, ứng dụng trong điều trị ung thư”