Trang chủ Đào tạo Các khoa Trung tâm Thí nghiệm thực hành

Trung tâm Thí nghiệm thực hành

rss feed

Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành

1. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Toà nhà C4 – Trường Đại học Công nghiệp Việt trì

Văn phòng: 101 - Nhà C4

Điện thoại: +84 (02103) 829247

Email: tttnth@vui.edu.vn

Website: http.//vui.edu.vn

2. QUẢN LÝ TRUNG TÂM

• Giám đốc: ThS. NCS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (Phụ trách chung)

Điện thoại: +84 02103 772505. 

Di động: 0985111998

Email: ngocquynhchc@gmail.com

• Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Quang (Phụ trách việc thực hiện qui chế)

Điện thoại: 01682583224

Email: quangnguyenvui@gmail.com

• Phó Giám đốc: ThS. Phạm Quốc Tuấn (Phụ trách việc bảo dưỡng thiết bị)

Điện thoại: 0913099284

Email: quoctuanvui@gmail.com 

3. CÁC TỔ TRỰC THUỘC

1. Tổ thực hành Kỹ thuật Phân tích: Tổ trưởng - Trần Thị Sáu.

2. Tổ thực hành Công nghệ Hoá học: Tổ trưởng - ThS. Phạm Quốc Tuấn

3. Tổ thực hành Hoá cơ bản: Tổ trưởng - ThS. Nguyễn Văn Quang

Lịch sử hình thành và phát triển

Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành được thành lập từ theo Quyết định số 03/QĐ – ĐHCNVT ngày 11 tháng 2 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Việt trì trên cơ sở các Phòng Thí nghiệm Hóa học của các khoa: Công nghệ Kỹ thuật Phân tích, khoa Công nghệ Hóa học, khoa Công nghệ vật liệu trường Cao đẳng Hóa chất trước đây.

Trung tâm hiện có 30 phòng Thí nghiệm, Thực hành phục vụ công tác thí nghiệm – thực hành của các chuyên ngành về Kỹ thuật phân tích, Công nghệ Hóa học, Công nghệ Hóa Nhựa, Công nghệ Môi trường, Qúa trình thiết bị, Hóa Hữu cơ, Hóa Vô cơ, Phân tích thực phẩm, Phân tích dược phẩm – Hóa mỹ phẩm, Công nghệ Vô cơ – Điện hóa, Công nghệ Hóa dược, Công nghệ hóa Silicat .... Ngoài nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác thí nghiệm – thực hành cho sinh viên, Trung tâm còn thường xuyên tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học dựa trên cơ sở các trang thiết bị sẵn có cho Giảng viên và Sinh viên năm cuối.

4. CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH

Tổ Thực hành Kỹ thuật Phân tích: 

- Phòng thực hành Hoá phân tích cơ sở 1

- Phòng thực hành Hoá phân tích cơ sở 2

- Phòng thực hành Kỹ thuật phòng thí nghiệm

- Phòng thực hành Phân tích các hợp chất Vô cơ

- Phòng thí nghiệm phân tích lương thực – thực phẩm

- Phòng Thí nghiệm Phân tích Hữu cơ – Môi trường

- Phòng thực hành Phân tích Dược phẩm – Hoá mỹ phẩm

- Phòng thí nghiệm Phân tích Công cụ

- Phòng thực hành Cân

Tổ thực hành Công nghệ Hoá học:

- Phòng thí nghiệm Công nghệ các hợp chất vô cơ

- Phòng thí nghiệm Công nghệ Điện hoá

- Phòng thí nghiệm Xúc tác và Hoá dầu

- Phòng thí nghiệm Công nghệ Môi trường 1

- Phòng thí nghiệm Công nghệ môi trường 2

- Phòng thực hành hoá nhựa

- Phòng thí nghiệm tổng hợp Hữu cơ

- Phòng cất nước

- Phòng Thí nghiệm Thuỷ lực

- Phòng thí nghiệm Quá trình và thiết bị công nghệ Hoá học – Thực phẩm

- Phòng thí nghiệm vật liệu Silicat

- Phòng thí nghiệm Hoá học vật liệu

- Phòng thí nghiệm Hoá học polime

- Phòng thí nghiệm công nghệ Hoá dược

- Phòng thí nghiệm lò và thiết bị nhiệt

- Phòng thí nghiệm cơ lý vật liệu

- Phòng thí nghiệm gia công vật liệu

Tổ thực hành Hoá cơ bản:

- Phòng thí nghiệm Hoá học đại cương

- Phòng thí nghiệm Hoá hữu cơ

- Phòng thí nghiệm Hoá Vô cơ đại cương

- Phòng thí nghiệm Hoá lý cơ sở

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo(do Trung tâm quản lý)

1.Các Phòng thí nghiệm tổ Thực hành Kỹ thuật Phân tích: có chức năng tổ chức nghiên cứu, thực hành, thí nghiệm trên cơ sở các phương pháp phân tích Hoá học và các phương pháp phân tích hiện đại. 

2. Các phòng thực hành Tổ thực hành Công nghệ hoá học: Bao gồm các phòng thí nghiệm, thực hành của các chuyên ngành Công nghệ vật liệu, Công nghệ Vô cơ – Điện hoá, Quá trình và thiết bị công nghệ Hoá học…

5. HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ, THỂ DỤC - THỂ THAO

Ngoài việc thực hiện tốt các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, cán bộ công nhân viên trong trung tâm còn tích cực tham gia vào các phong trào hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao do Nhà trường và công đoàn trường phát động như: tham gia giải bóng chuyền cán bộ giáo viên; giải bóng đá cán bộ giáo viên, các hội diễn văn nghệ quần chúng, các cuộc thi chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

Các thành tích đã đạt được

- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc: các năm học 2011 – 2012; 2012 – 2013; 2013 – 2014.

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ công thương: năm học 2012 – 2013.

- Bằng khen của Thủ Tướng chính phủ: năm học 2013 – 2014.


Chưa có thông tin