Khoa Kinh tế

rss feed

KHOA KINH TẾ

1. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: 

Phòng 102 nhà 4 tầng – Cơ sở Việt trì

Điện thoại liên hệ: + 84 02103 815 718

Email: khkinhte@vui.edu.vn

Website: http.//vui.edu.vn

2. QUẢN LÝ KHOA:

• Trưởng khoa: ThS. Đinh Thị Vân Anh (Phụ trách chung)

• Phó trưởng Khoa:

- ThS. Bùi Thu Huyền

- ThS. NCS. Vũ Thị Phương Lan

3. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Kinh tế là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Đáp ứng với sự phát triển của nền kinh tế và yêu cầu nhân lực của xã hội, khoa Kinh tế hiện đang đảm nhận đào tạo các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng. Với chặng đường phát triển tuy chưa dài, nhưng khoa Kinh tế đã liên tục đạt được những thành tích đáng kể trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đội ngũ cán bộ, giảng viên  của Khoa không ngừng lớn mạnh. Đến nay khoa có 33 giảng viên trong đó có 3 Phó giáo sư, Tiến sỹ; 23 thạc sỹ và 07 cử nhân đang học cao học. Đội ngũ giảng viên của khoa không ngừng được củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn. 

Các ngành đào tạo:

 • Đại học:

Ngành Kế toán gồm các chuyên ngành:

   +  Kế toán tổng hợp 

   +  Kế toán kiểm toán

Ngành Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành:

   + Quản trị kinh doanh tổng hợp

   + Quản trị Kinh doanh du lịch khách sạn

 • Liên thông Cao đẳng – Đại học

   + Ngành Kế toán

   + Ngành Quản trị kinh doanh

 • Đại học vừa học, vừa làm

   + Ngành kế toán: kế toán tổng hợp

   + Ngành Quản trị kinh doanh: Quản trị kinh doanh tổng hợp

 • Cao đẳng:

Ngành Kế toán với các chuyên ngành

   + Kế toán tổng hợp

Ngành Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành

   + Quản trị kinh doanh tổng hợp

   + Quản trị Kinh doanh du lịch khách sạn

CHUẨN ĐẦU RA

 • Hệ đại học

Ngành Kế toán:

+ Kiến thức

- Có kiến thức có bản về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản  Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

- Sinh viên có đủ kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế-quản trị kinh doanh, kiến thức cơ sở ngành kế toán làm nền tảng để nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc ngành kế toán, phục vụ công tác lập và thẩm định các dự án đầu tư hay quyết định tài trợ dự án;

- Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Kế toán, nắm vững các chính sách, chế độ kế toán, chế độ thuế và quản lý tài chính.

- Có kiến thức chuyên môn vững vàng, đủ khả năng phân tích, xử lý tình huống phát sinh trong thực tế.

+ Kỹ năng:

- Xây dựng kế hoạch làm việc và làm việc độc lập, phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Khả năng trình bày và phân tích vấn đề.

- Khả năng tham gia thẩm định hiệu quả tài chính về dự án đầu tư.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán hiện đại. Xây dựng được các mô hình và tổ chức hạch toán cho đơn vị.

- Có khả năng tư vấn giúp lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực kế toán; thực hiện tốt công tác kiểm toán nội bộ 

+ Trình độ tin học, ngoại ngữ:

- Có khả năng tốt về sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng tốt các phần mềm kế toán máy hiện đại đạt trình độ B trở lên.

-  Có kỹ năng sử dụng Tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOIC từ 350 trở lên.

 + Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Bộ phận kế toán – tài chính – tài vụ tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng soạn thảo văn bản pháp lý về kế toán nói riêng và về kinh tế, quản lý nói chung;

- Các đơn vị có chức năng tổ chức, chỉ đạo công tác kế toán thuộc các cơ quan Nhà nước, Bộ, ngành;

- Các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

* Hệ Cao đẳng

Ngành Kế toán

+ Kiến thức

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

- Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế như và kiến thức cơ sở ngành kế toán. Như: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Quản trị học, Marketing căn bản,… và kiến thức cơ sở ngành kế toán như: Nguyên lý kế toán, Tài chính-tiền tệ, Tín dụng-ngân hàng, Thống kê thương mại,… làm nền tảng để nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành Kế toán như: Luật Kế toán, Luật Kiểm toán, Chuẩn mực Kế toán, Chuẩn mực Kiểm toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp, Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

- Vững chắc kiến thức về kế toán tài chính, kế toán quản trị và kiến thức về thuế

- Thực hiện chính xác, linh hoạt tất cả các tình huống trong quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán, quy trình tổ chức công tác kế toán của đơn vị.

- Thực hiện tốt các phần hành kế toán đặc biệt thực hiện tốt phần hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

+ Kỹ năng

- Có kỹ năng cơ bản của cán bộ kế toán và thuần thục các kỹ năng của chuyên ngành được đào tạo; có năng lực cơ bản  đáp ứng  những đòi hỏi từ các công việc thuộc ngành kế toán có.

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo một phần mềm kế toán thông dụng phổ biến trên thị trường hiện nay.

- Có khả năng ứng dụng Tin học văn phòng, ngoại ngữ vào công tác soạn thảo văn bản và chuyên môn.

+ Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Thực hiện những công việc chuyên môn về kế toán, trợ lý kiểm toán, tài chính, thuế… tại các doanh nghiệp như doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại, khai thác,…. 

- Làm việc chuyên môn kế toán tại các tổ chức tài chính - tín dụng; các cơ quan quản lý nhà nước; các đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương. 

- Làm việc trong các phòng kế toán, phòng tài chính, phòng kinh doanh, phòng kiểm toán nội bộ,… ở tất cả các loại hình doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội khác

Ngành Quản trị kinh doanh: 

+ Kiến thức

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

- Có kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh như: Marketinh; Quản trị nhân sự, quản trị chất lượng, quản trị sản xuất tác nghiệp…

- Có kiến thức cơ bản về giao tiếp xã hội, về tổ chức, quản lý tổ chức, quản lý nhóm.

+ Kỹ năng:

- Có khả năng làm việc độc lập, phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Có khả năng trình bày và phân tích vấn đề.

- Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích.

- Có kỹ năng cơ bản phân tích môi trường kinh doanh, khảo sát nghiên cứu thị trường để hoạch định, tổ chức thực hiện, và kiểm tra chiến lược về kế hoạch kinh doanh.

- Kỹ năng marketing, kỹ năng bán hàng, kỹ năng phân tích báo cáo tài chính…

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, soạn thảo hợp đồng…

- Kỹ năng diễn thuyết, ứng xử và giao tiếp

- Kỹ năng làm việc theo nhóm, quản lý nhóm và nghiên cứu khoa học. Xây dựng và phát triển quan hệ cộng đồng (kỹ năng PR)

- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm tin học văn phòng.

+ Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Đảm nhiệm các công việc về quản trị trong các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội.

- Làm việc trong phòng Kế hoạch, phòng Nhân sự, phòng Marketing, phòng Kinh doanh…

- Đảm nhiệm các công việc liên quan đến bán hàng, xuất nhập khẩu.

- Làm việc ở các bộ phận thương mại, quảng cáo, hoặc tham gia vào công việc xây dựng thương hiệu…

- Làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng, lữ hành, hãng hàng không, khu vui chơi giải trí.

- Làm việc ở các cơ quan quản lý du lịch (Sở Văn hóa, thể thao và du lịch), các cơ quan tổ chức sự kiện - hội nghị…

Ngành Tài chính ngân hàng

+ Kiến thức 

- Đảm bảo nền kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia ngành Tài chính ngân hàng.

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

- Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế và kiến thức cơ sở ngành Tài chính ngân hàng. Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết những vấn để thực tiễn trong doanh nghiệp, các tổ chức tài chính.

- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Tài chính, ngân hàng. Cụ thể:

- Có kiến thức về lĩnh vực ngân hàng: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Quản trị ngân hàng thương mại, Đầu tư vàng, ngoại tệ, Đầu tư kinh doanh chứng khoán…

 - Có kiến thức về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp: Phân tích và thẩm định các dự án đầu tư tài chính; Tài chính quốc tế, Phân tích hoạt động kinh doanh, Kinh doanh bảo hiểm, Đầu tư kinh doanh bất động sản, Kinh doanh xuất nhập khẩu…

 - Có kiến thức về lĩnh vực tài chính công: Hiểu biết về hệ thống ngân sách nhà nước, chính sách tài chính quốc gia … 

+ Kỹ năng

- Kỹ năng làm việc theo nhóm và phân tích giải quyết các vấn đề về tài chính doanh nghiệp; phân tích thị trường vốn; khảo sát nghiên cứu thị trường. Có khả năng xây dựng và phát triển quan hệ cộng đồng.

- Kỹ năng tiếp cận, phân tích, so sánh và xử lý một cách độc lập vấn đề tài chính.

- Có khả năng trình bày và phân tích vấn đề chuyên môn.

+ Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Sinh viên tốt nghiệp chương trình bậc cao đẳng ngành Tài chính - Ngân hàng sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong các lĩnh vực như:

- Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính - ngân hàng và viện nghiên cứu Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.

- Làm việc tại các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư thuộc khu vực, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, trung tâm giao dịch chứng khoán.

- Làm việc tại các tổ chức quốc tế.

- Làm việc tại các tổ chức, đơn vị tư vấn tài chính, công ty đầu tư, công ty tư vấn chứng khoán trong và ngoài nước....

4. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Từ khi được thành lập đến nay, ban lãnh đạo khoa và cán bộ giảng viên trong khoa luôn xác định nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng. Hàng năm các giảng viên trong khoa đã đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp đơn vị tới cấp tỉnh. Hướng nghiên cứu khoa học của khoa tập trung vào: 

+ Đề tài về công tác giảng dạy, quản lý sinh viên - học sinh; 

+ Đề tài về nâng cao quản lý chất lượng đào tạo của Nhà trường đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao cho nền kinh tế; Phát triển kinh tế địa phương.

Các đề tài đã và đang thực hiện:

+ Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Kế toán máy cho sinh viên đại  học ( đề tài cấp trường).

+ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo viên chủ nhiệm trong trường Đại học Công nghiệp Việt Trì ( đề tài cấp trường).

+ Hoạt động Marketing truyền thông trong công tác tuyển sinh trường Đại học công nghiệp Việt trì.

+ Tổ chức công tác kế toán.

5. CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, VĂN NGHỆ -THỂ THAO

Bên cạnh hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học khoa rất quan tâm, chú trọng tới công tác học sinh – sinh viên. Hàng năm, Khoa đều tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao trong sinh viên, học sinh của khoa, với các khoa khác trong trường và các đơn vị bạn trong tỉnh như giải bóng chuyền “ Mùa xuân thiếu nữ”, “Văn nghệ chào mừng tân sinh viên”, Giao lưu bóng chuyền với trường Đại học Hùng vương, Giải Cầu lông chào mừng ngày thành lập đoàn Thanh niên công sản Hồ chí Minh và ngày giải phòng miền Nam, Hoạt động “Hội thi cắm hoa nghệ thuật” chào mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8/3 …. Thông qua các hoạt động này tạo cho sinh viên – học sinh trong khoa có sự đoàn kết, cùng nhau học tập, rèn luyện đạo đức trong trường.

Chưa có thông tin