Đào tạo

Những mục tiêu phấn đấu trong công tác đào tạo

images (6)

Công tác nghiên cứu, xây dựng, đổi mới chương trình đào tạo được Khoa xác định là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu nhằm đáp ứng được yêu cầu thực tế của các tổ chức, doanh nghiệp. Đội ngũ giảng viên của khoa luôn chú trọng vấn …

Chi tiết »

Chương trình đào tạo

download (2)

Hiện nay Khoa Công nghệ Thông tin tuyển sinh các khối: A, A1, D1, mã ngành D480201 với các chuyên ngành đào tạo sau: Ngành Công nghệ thông tin Đào tạo quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm, phân tích thiết kế và quản …

Chi tiết »

Chuẩn đầu ra trình độ Đại học

download (4)

1. Kiến thức Đảm bảo kiến thức cơ bản về triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học và nhân văn, đường lối cách mạng Việt nam, quốc phòng toàn dân; Có đủ kiến thức khoa học tự nhiên để học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học; …

Chi tiết »