Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

download (2)

Hiện nay Khoa Công nghệ Thông tin tuyển sinh các khối: A, A1, D1, mã ngành D480201 với các chuyên ngành đào tạo sau: Ngành Công nghệ thông tin Đào tạo quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm, phân tích thiết kế và quản …

Chi tiết »