Giảng viên

Danh mục tài liệu học tập Khoa CNTT

Bộ môn Công nghệ phần mềm: TT Họ và tên Giảng viên Ghi chú 1. Tài liệu tin học đại cương Tạ Thị Thu HiềnĐỗ Thị Hồng Phạm Thị Thủy            2. Ngôn ngữ lập trình C Đỗ Thị Hồng 3. TH ngôn ngữ lập trình C Đỗ Thị Hồng …

Chi tiết »

Danh mục công trình khoa học khoa CNTT

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG ĐÃ NGHIỆM THU Nguyễn Quốc Khánh,Công nghệ dạy học hiện đại CAI, đề tài khoa học cấp trường năm 2008-2009 Nguyễn Quốc Khánh,Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ dạy học môn Tin học đại cương tại trường đại học Công nghiệp Việt Trì …

Chi tiết »

Bộ môn Mạng máy tính – khoa Công nghệ thông tin tổ chức hội thảo “Đổi mới đề cương chương trình và phương pháp”

ht5

Đổi mới đề cương chương trình và phương pháp giảng dạy là hai yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo. Thực hiện chủ chương của nhà trường và khoa CNTT về thay đổi đề cương chương trình và đổi mới phương pháp giảng dạy,  bộ môn …

Chi tiết »