Trang chủ / Tin tức / Đào tạo / Chuẩn đầu ra trình độ Đại học

Chuẩn đầu ra trình độ Đại học

1. Kiến thức

Đảm bảo kiến thức cơ bản về triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học và nhân văn, đường lối cách mạng Việt nam, quốc phòng toàn dân;

Có đủ kiến thức khoa học tự nhiên để học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học;

Nắm vững kiến thức cơ bản về Hệ thống thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin của xã hội. Xây dựng được các hệ thống thông tin cho việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ.

Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ phần mềm: quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm; phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm. Tổ chức thực hiện và quản lý được các công việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm vào thực tế.

Nắm vững kiến thức cơ bản về Khoa học máy tính. Đáp ứng các vấn đề về phân tích, thiết kế thuật toán, xây dựng giải pháp đặt nền tảng để giải quyết các bài toán ứng dụng trong thực tế. Thực hiện được việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin trong khoa học và xã hội.

Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về mạng máy tính, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu, ứng dụng mạng máy tính. Có khả năng tham gia thiết kế, chế tạo, bảo trì, thử nghiệm, quản lý các hệ thống mạng máy tính

2. Kỹ năng

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin được đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm thành thạo trong các lĩnh vực chính của Công nghệ thông tin, cho phép sinh viên tốt nghiệp dễ dàng hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc mới. Ngoài ra, sinh viên ngành Công nghệ thông tin cũng được trang bị kỹ năng tự học tập, nghiên cứu, làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp.

3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Tư vấn, đề xuất giải pháp xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông, hệ thống nhúng.

Phân tích và thiết kế, triển khai, quản trị các hệ thống http://buycialiscanadaonline.com/ thông tin cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp..

Tổ chức, triển khai và quản lý các dự án phần mềm tại các doanh nghiệp Công nghệ thông tin, tham gia vào các công đoạn của quá trình phát triển phần mềm.

Tham gia nghiên cứu thiết kế các hệ thống máy tính, hệ thống mạng máy tính.

Tư vấn giải pháp mạng, thiết kế, vận hành, bảo trì các hệ thống mạng cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

Nghiên cứu, giảng dạy công nghệ thông tin tại các đại học, học viện, viên nghiên cứu, trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hoặc trường dạy nghề có đào tạo công nghệ thông tin sau khi được bổ sung kiến thức về nghiệp vụ sư phạm.

Đính kèm