Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Trang chủ / Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

1. Địa chỉ liên hệ:

Số 9 – Đường Tiên Sơn – Phường Tiên Cát – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: +84 (02103) 868.126

Email: khcntt@vui.edu.vn

Website:vui.edu.vn/khoacntt

2. Quản lý khoa:

P.Trưởng khoa: ThS. Trần Thị Hiệp (phụ trách khoa)

Di động: 0962.800.170

Email: tranhiepit@gmail.com

P.Trưởng khoa: ThS. Đỗ Cao Minh

Di động: 0869.31.10.80

Email: minhchc.it@gmail.com