Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Trang chủ / Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Hiện nay khoa đang quản lý hệ thống thí nghiệm, thực hành hiện đại gồm 6 phòng thực hành được chia theo chuyên ngành đào tạo với các máy tính có cấu hình và chất lượng cao cùng nhiều thiết bị phục vụ thực hành các môn học chuyên ngành. Bao gồm:

Phòng thực hành tin học đại cương: Hệ thống máy tính, phần mềm và các thiết bị phục vụ đào tạo các môn Tin học đại cương.

Phòng thực hành Tin học ứng dụng: Hệ thống máy tính, phần mềm phục vụ việc thực hành các ứng dụng của Tin học thuộc nhiều lĩnh vực.

Phòng thực hành Công nghệ phần mềm: Hệ thống máy tính, phần mềm, công cụ thực hành các môn học chuyên ngành Công nghệ phần mềm.

Phòng thực hành Bảo trì, lắp ráp máy tính: Hệ thống máy tính và thiết bị đào tạo các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật máy tính.

Phòng thực hành Mạng: Hệ thống máy tính, máy chủ và các thiết bị kết nối, chuyển mạch để thực hành các môn học chuyên ngành Mạng máy tính và An toàn thông tin.

Các phòng học lý thuyết đều được trang bị các thiết bị dạy học hiện đại, kết nối không dây qua hệ thống mạng của Nhà trường.