Trang chủ / Tin tức / NC khoa học / Giảng viên / Danh mục công trình khoa học khoa CNTT

Danh mục công trình khoa học khoa CNTT

 1. ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG ĐÃ NGHIỆM THU
 2. Nguyễn Quốc Khánh,Công nghệ dạy học hiện đại CAI, đề tài khoa học cấp trường năm 2008-2009
 3. Nguyễn Quốc Khánh,Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ dạy học môn Tin học đại cương tại trường đại học Công nghiệp Việt Trì bằng phương pháp Sư phạm tương tác,đề tài khoa học cấp trường 2014-2015
 4. Trần Thị Hiệp, Xây dựng phần mềm quản lý thư viện, đề tài cấp trường 2014-2015
 5. Nguyễn Quốc Khánh, Hoàng Ngọc DũngNghiên cứu xây dựng mô hình và thử nghiệm“dạy học đảo ngược”  chuyên ngành Công nghệ Thông tin – Đại học Công nghiệp Việt Trì, đề tài cấp trường 2015-2016
 6. ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG ĐANG THỰC HIỆN
 7. Nguyễn Quốc Khánh, Hoàng Ngọc Dũng, Nguyễn Văn Phòng,Xây dựng hệ thống và triển khai đào tạo trực tuyến học phần kiến trúc máy tính và mạng máy tính chuyên ngành Công nghệ thông tin ứng dụng vào trường đại học Công nghiệp Việt Trì, đề tài cấp trường 2017

III. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ(sắp xếp theo thời gian)

 1. Đỗ Cao Minh,Nghiên cứu giải pháp cân bằng tải theo ngưỡng trong mạng ngang hàng có cấu trúc, đặc san số 3 2013- Đại học CN Việt trì
 2. Đỗ Cao Minh,Khoa Công nghệ Thông tin tiếp nối truyền thống gần 2 thập kỷ đào tạo của ngành , đặc san số 1 năm 2014;
 3. Nguyễn Quốc Khánh,Phương pháp sư phạm tương tác và ứng dụng trong giảng dạy các môn tin học, đặc san số 2 2014- Đại học CN Việt trì
 4. Nguyễn Quốc KhánhXây dựng quy trình tổ chức dạy học tin học đại cương với sự hỗ trợ của hệ thống dạy học trực tuyến tại trường đại học công nghiệp Việt Trì, đặc san số 02 2015 – Đại học CN Việt Trì
 5. 5. Nguyên Quốc Khánh,Tổ chức lớp học đảo ngược dạy học phần kiến trúc máy tính với sự hỗ trợ của hệ thống học tập trực tuyến, tạp chí thiết bị giáo dục số 127- tháng 03/2016
 6. Nguyễn Quốc Khánh,Thiết kế quá trình đánh giá trong đào tạo trực tuyến học phần kiến trúc máy tính, tạp chí thiết bị giáo dục số 128-tháng 04/2016
 7. Nguyễn Quốc Khánh, Thiết kế hoạt động giao tiếp trong đào tạo trực tuyến học phần kiến trúc máy tính nhằm phát triển tư duy sáng tạo và tích cực hóa người học, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia – Giáo dục kỹ thuật các xu hướng công nghệ và thách thức,  trang 250-256. Tháng 9/2016.
 8. Nguyễn Quốc Khánh, Sử dụng hiệu quả hiệu quả hệ thống học tập trực tuyến trong dạy học sáng tạo học phần kiến trúc máy tính, kỷ yêu  Hội thảo khoa học cấp Quốc tế – Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giảng viên và cán bộ quản lí giáo dục Việt Nam và thế giới, trang 754-764   tháng 9/2016. ( được chọn đăng trên tạp chí quản lý giáo dục, Volume 8. No 11, số đặc biệt 11/2016)
 9. Nguyễn Quốc Khánh, Lê Huy Tùng, EFFECTIVE USE OF ONLINE LEARNING SYSTEM IN CREATIVE TEACHING FOR ARCHITECTURE COMPUTER MODULE, VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 32, No. 4 (2016), 58-64
 10. Nguyễn Quốc Khánh, Thiết kế và tổ chức dạy học trực tuyến học phần kiến trúc máy tính, tạp chí khoa học đại học sư phạm hà nội, Vol 62, no 01, trang 52-64, 2017
 11. Nguyễn Quốc Khánh, Lê Thanh Tâm, Dạy học thực hành tương tác ảo theo tiếp cận công nghệ và định hướng nghiên cứu học phần “Mạng máy tính“, đặc san đại học công nghiệp việt Trì, số đặc biệt 60 năm thành lập trường, 11/2016
 12. Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Văn Phòng, Hoàng Ngọc Dũng, Dạy học thực hành tương tác ảo trực tuyến học phần “Kiến trúc máy tính”, tạp chí Thiết bị giáo dục, số 144, tháng 5/2017.
 13. Nguyễn Quốc Khánh, Hoàng Ngọc Dũng, Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy- mô hình dạy học đảo ngược, Đặc san ĐH Công nghiệp Việt Trì, số 01 năm 2017.
 14. Nguyễn Quốc Khánh, Sử dụng phần mềm Macromedia flash trong xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm đồ họa trực tuyến học phần kiến trúc máy tính, tạp chí khoa học đại học sư phạm Huế, số 03 năm 2017
 15. Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Minh, RESEARCH AND DEVELOPMENT A SET OF MULTIPLE CHOICE QUESTIONS IN ONLINE GRAPHIC FOR COMPUTER ARCHITECTURE MODULE, tạp chí khoa học Đại học LẠc Hồng, số đặc biệt – 2017
 16. Nguyen Quoc Khanh, Ngo Tu Thanh*, Arun Patil **, DESIGN AND ORGANIZATION OF TEACHING ONLINE MODULE COMPUTER ARCHITECTURE, International Journal of Quality Assurance in Engineering and Technology Education (IJQAETE)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>