Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Trang chủ / Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

Tiền thân của Khoa Công nghệ Thông tin là Bộ môn Tin học, ban đầu Bộ môn phụ trách giảng dạy môn Tin học đại cương, Tin học văn phòng cho sinh viên toàn trường.

Năm 1997, bắt đầu đào tạo trình độ Cao đẳng công nghệ thông tin.

Năm 2001 là bộ môn trực thuộc khoa  Điện tử – tin học, Máy và thiết bị Hóa chất – Hóa dầu.

Năm 2005 thành lập Khoa Công nghệ Thông tin trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Tin học.

Vào năm 2011 cùng với việc nâng cấp Trường Cao đẳng Hóa chất trở thành Trường Đại học Công nghiệp Việt trì, khoa được tách ra trở thành Khoa Công nghệ Thông tin.

Trong chặng đường phát triển, Khoa Công nghệ Thông tin đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như:

  • Huân chương Lao động hạng ba.
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008.
  • Bằng khen của Bộ Công thương các năm 2007, 2008 và 2010.
  • Cùng nhiều giấy khen, bằng khen, cờ thi đua của Nhà trường và các đoàn thể