Trang chủ / Tin tức / Đào tạo / Những mục tiêu phấn đấu trong công tác đào tạo

Những mục tiêu phấn đấu trong công tác đào tạo

Công tác nghiên cứu, xây dựng, đổi mới chương trình đào tạo được Khoa xác định là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu nhằm đáp ứng được yêu cầu thực tế của các tổ chức, doanh nghiệp. Đội ngũ giảng viên của khoa luôn chú trọng vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến của thế giới nhằm nâng cao chất lượng tiếp thu kiến thức của người học.

Với quyết tâm phục vụ người học với chất lượng đào tạo tốt nhất, khoa luôn quan tâm đến công tác biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập. Đến nay 100% các môn học đều đầy đủ bài giảng và tài liệu học tập. Bên cạnh hệ thống tài liệu truyền thống, khoa đã bước đầu nghiên cứu xây dựng các hệ thống hỗ trợ học tập trực tuyến theo chuẩn E-learning để nâng cao chất lượng tự học của sinh viên, giúp sinh viên luôn được hỗ trợ về học tập theo các hình thức học hiện đại, hiệu quả hơn.

Cán bộ, giảng viên của khoa đều hướng đến mục tiêu đào tạo thực tế, giúp người học làm chủ các hệ thống máy móc, thiết bị. Sinh viên được đào tạo đủ khả năng để vận hành, xây dựng các hệ thống máy tính, tổ chức, quản lý và bảo vệ các hệ thống mạng doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn hiện đại.  Xây dựng, cải tiến các hệ thống phần mềm. Thiết kế, phát triển các ứng dụng cơ sở web. Nghiên cứu, áp dụng các kiến thức cao cấp về khoa học máy tính vào thực tế.

Đính kèm