583â19 800ờ Thứ nămà 20:00 ICT Thứ năm, 24/01/2019

Cơ cấu tổ chức

Đăng lúc: Thứ ba - 17/05/2016 06:25 - Người đăng bài viết: Khoa hóa học
LÃNH ĐẠO KHOA
1. Phó trưởng Khoa (Phụ trách Khoa): TS. Hoàng Thị Lý
   Điện thoại: 0976.683.376
   Email: hoanglychc@gmail.com; 
 
2. Phó trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thành Đoàn
   Điện thoại: 0982.484.312
   Email: doannt@vui.edu.vn; doancl79@gmail.com;
 
CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG NGHIỆP VỤ:
       1. ThS. Nguyễn Thị Hoàng Ly
           Trợ lý Giáo vụ khoa
           Điện thoại: 0168.947.6067                           Email: trucly2909@gmail.com
 
       2. Hoàng Xuân Hải
           Trợ lý Công tác Sinh viên
           Điện thoại: 0989.630.959                              Email.hoanghai1980@gmail.com
 
        3. Nguyễn Văn Tuyên
           Bí thư Liên chi đoàn Khoa
           Điện thoại:  0166.871.7360                            Email:  nguyentuyen180193@gmail.com 
CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC
 
Khoa Công nghệ Hóa học hiện có 5 Bộ môn và 01 trung tâm với 50 cán bộ và giảng viên (bao gồm 16 giảng viên kiêm nhiệm), trong đó có 01 Giáo sư, 02 Phó Giáo sư, 21 Tiến sỹ, 06 nghiên cứu sinh, 20 thạc sỹ.
 
1. Bộ môn Hóa Vô cơ - Điện hóa 
Trưởng bộ môn: TS. Vũ Ngọc Minh                   Tel: 01656.024.238 
Phó trưởng bộ môn: TS. Hà Mạnh Chiến         Tel: 0904.535.615
 
2. Bộ môn Hóa Hữu cơ - Hóa dầu 
Trưởng bộ môn:        TS. Hoàng Thị Kim Vân       Tel: 0915.446.680 
Phó trưởng bộ môn: TS. Vũ Đức Cường               Tel: 0904.517.587
 
3. Bộ môn Máy và Thiết bị Hóa chất 
Phó trưởng Bộ môn - Phụ trách:    ThS. Nguyễn Thị Hiền       Tel: 0972.414.270  
Phó trưởng Bộ môn:                         ThS. Nguyễn Tiến Hưng   Tel: 0985.322.096
 
4. Bộ môn CNVL silicat 
Trưởng Bộ môn:              TS. Nguyễn Thành Đoàn                 Tel: 0982.484.312 
Phó trưởng Bộ môn:       ThS. NCS. Trần Thị Hoa                  Tel: 0982.260.059
 
5. Bộ môn Hóa đại cương 
Trưởng Bộ môn:              TS. Mạc Đình Thiết                                  Tel: 0914.604.802 
Phó trưởng Bộ môn:       ThS. NCS. Nguyễn Thị Thanh Huyền  Tel: 01683.136.385
 
6. Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và triển khai Công nghệ hóa học 
Phó Giám đốc Trung tâm:     ThS. NCS. Nguyễn Văn Khanh

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn