Trang chủ / Tin tức

Tin tức

KHÓA K48,49,50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ KHOA KINH TẾ DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN STT HỌ VÀ TÊN SV LỚP, KHÓA SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 1 Chu Thị Thanh Dung KT11-K49 01653755999 Cty Bảo Hiểm Quân Đội – VP 2 Lê Thị Thu Hương KT12-K49 0976254966 …

Chi tiết »

KHÓA K53

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ KHOA KINH TẾ DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN STT HỌ VÀ TÊN SV LỚP, KHÓA SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 1 Trương Thị Hạnh KT11K53 01656291827 Công ty TNHH EN Việt Nam 2 Đào Duy Tùng KT11K53 0972252428 Thế giới Di …

Chi tiết »