Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Trang chủ / Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

1. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Phòng 202 nhà 9 tầng – Cơ sở Việt trì

Điện thoại liên hệ: + 84 02103 815 718

Email: khkinhte@vui.edu.vn

Website: vui.edu.vn/khoakinhte/

QUẢN LÝ KHOA:

Trưởng khoa: ThS. Lê Thị Thanh Nhàn ( Phụ trách chung)

Điện thoại: 0912908803

Email: nhanltt@vui.edu.vn

Phó trưởng khoa: ThS. Bùi Thu Huyền (Phụ trách công tác HS-SV)

Điện thoại: 0982316988

Email: huyenbt@vui.edu.vn

Phó trưởng khoa: Vũ Thị Phương Lan (Phụ trách công tác đào tạo)

Điện thoại: 0983136991

Email: lanvtp@vui.edu.vn