Banner
527â19 640ờ Chủ nhậtà 18:40 ICT Chủ nhật, 18/08/2019
This is an example of a HTML caption with a link.

 

KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
                Địa chỉ liên hệ
           
 Văn phòng: 108 - Nhà 7 tầng
            Email: khmoitruong@vui.edu.vn
            Website: http.//vui.edu.vn
                QUẢN LÝ KHOA
           
► Phụ trách khoa : TS. Nguyễn Minh Tuấn
            Di động : 0965051274
            Email: tuannm@vui.edu.vn
           P.Trưởng khoa: ThS. Đàm Thị Thanh Hương
            Di động: 0963829026
            Email: damthanhhuong@gmail.com
I. CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
Khoa Công nghệ môi trường đào tạo 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường và Công nghệ sinh học
1. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường
           Gồm 2 chuyên ngành: Quản lý tài nguyên môi trường và Công nghệ môi trường
1.1. Chuyên ngành Quản lý tài nguyên môi trường
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý tài nguyên môi trường có khả năng phân tích, đánh giá, tư vấn và đề xuất giải pháp cho các vấn đề thuộc các lĩnh vực sau:
- Quản lý môi trường đô thị;
- Quản lý môi trường các khu công nghiệp và khu chế xuất;
- Quản lý thông tin môi trường và quy hoạch môi trường;
- Quản lý chất thải rắn sinh hoạt độ thị
- Quản lý chất thải nguy hại;
- Đánh giá tác động môi trường và xã hội;
- Kinh tế và kiểm toán môi trường;
- Biến đổi khí hậu và Đa dạng sinh học;
- Du lịch Sinh thái.
- Quy hoạch tổng hợp và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên;
- ISO 14001
- Quan trắc, Phân tích, xử lý số liệu môi trường
- Kiểm soát ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí, tiếng ồn)
- Pháp luật tài nguyên và môi trường
- Truyền thông môi trường
- Thanh tra bảo vệ môi trường
- Sức khỏe cộng đồng và vệ sinh môi trường
- Quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên như: đất, nước, rừng, biển…
Cơ hội nghề nghiệp:
 Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý tài nguyên môi trường có thể làm việc tại:
- Viện, trường Đại học hoặc trung tâm đào tạo và nghiên cứu về quản lý tài nguyên và môi trường;
- Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Tài nguyên Môi trường, Giao thông công chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công ty Môi trường đô thị, các phòng/ ban quản lý đô thị thuộc quận huyện;
- Ban quản lý dự án, các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến môi trường đô thị, môi trường công nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường và vệ sinh môi trường nông thôn.
- Cảnh sát môi trường;
- Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp tập trung;
- Các cơ quan kiểm định, các phòng thí nghiệm phân tích quan trắc đánh giá chất lượng môi trường.
- Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường, trung tâm y tế dự phòng
- Trung tâm tư vấn xây dựng và dịch vụ.
1.2. Chuyên ngành Công nghệ môi trường 
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ môi trường có khả năng làm việc thuộc các lĩnh vực sau:
- Chỉ đạo, tổ chức tại các bộ phận kiểm tra và xử lý ô nhiễm môi trường.
- Thiết kế công nghệ, tổ chức thi công, vận hành các công trình xử lý chất thải khí, lỏng, rắn…, các công trình sản xuất sạch hơn.
- Tiếp nhận, triển khai các công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng của môi trường.
- Tiếp nhận, triển khai các các công trình cấp nước sạch, khí sạch cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt; Phát triển ứng dụng Công nghệ môi trường trong sản xuất và đời sống dân dụng.
- Nghiên cứu ứng dụng và triển khai các lĩnh vực về công nghệ môi trường.
- Kiểm định, phân tích quan trắc đánh giá chất lượng môi trường.
Cơ hội nghề nghiệp:
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ môi trường có thể làm việc tại:
- Viện, trường Đại học hoặc trung tâm đào tạo và nghiên cứu về công nghệ môi trường;
- Trung tâm Bảo vệ môi trường, cơ quan quản lý môi trường, Trung tâm về kiểm tra và xử lý ô nhiễm môi trường và kiểm soát môi trường;
- Các công ty như cấp - thoát nước.
- Trung tâm tư vấn thiết kế hệ thống xử lý môi trường, nuôi trồng thủy sản;
- Các nhà máy công nghiệp thuộc lĩnh vực hóa chất;
- Các cơ quan quy hoạch, khai thác khoáng sản;
2. Ngành Công nghệ sinh học
     Gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ sinh học, Công nghệ sinh học môi trường và Công nghệ sinh học thực phẩm.
2.1. Chuyên ngành Công nghệ sinh học
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sinh học có khả năng làm việc thuộc các lĩnh vực sau:
- Lựa chọn hoặc tạo mới tác nhân sinh học,
- Thiết kế công nghệ và vận hành hệ thống công nghệ chuyển hóa nguyên liệu sinh học thành sản phẩm ngành công nghiệp bao gồm như dược phẩm, vaxin, enzyme, protein, nhiên liệu sinh học, hóa chất, chế phẩm sinh học, phân bón sinh học, thuốc trừ sâu sinh học, thành phần thực phẩm chức năng
- Thiết kế công nghệ, tổ chức thi công, vận hành các công trình xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học và các công trình công nghệ sinh học thực phẩm.
- Nghiên cứu ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các công nghệ mới thuộc các lĩnh vực về công nghệ sinh học.
- Chỉ đạo, tổ chức tại các bộ phận kiểm tra thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học
- Kiểm định, phân tích đánh giá chất lượng các sản phẩm công nghệ sinh học.
Cơ hội nghề nghiệp:
 Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sinh học có thể:
- Đảm nhận về  kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm sản phẩm công nghệ sinh học tại các đơn vị sản xuất trong các lĩnh vực Nông-Lâm-Ngư nghiệp, Dược liệu, Chế biến và bảo quản thực phẩm, xử lý môi trường...;
- Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học của các Bộ, Ngành, hoặc các địa phương;
- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực công nghệ sinh học ở các doanh
nghiệp, viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các
 trường Đại học, Cao đẳng...;
- Trung tâm tư vấn thiết kế các lĩnh vực của công nghệ sinh học;
- Các Viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở  đào tạo nghề thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học.
2.2. Chuyên ngành Công nghệ sinh học môi trường
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sinh học môi trường có khả năng làm việc thuộc các lĩnh vực sau:
- Chỉ đạo, tổ chức tại các bộ phận kiểm tra và xử lý ô nhiễm môi trường.
- Thiết kế công nghệ, tổ chức thi công, vận hành các công trình xử lý chất thải khí, lỏng, rắn…, các công trình sản xuất sạch hơn bừng phương pháp sinh học.
- Tiếp nhận, triển khai các công nghệ sinh học mới nhằm nâng cao chất lượng của môi trường.
- Tiếp nhận, triển khai các các công trình cấp nước sạch, khí sạch cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt; Phát triển ứng dụng Công nghệ sinh học môi trường trong sản xuất và đời sống dân dụng.
- Nghiên cứu ứng dụng và triển khai các lĩnh vực về công nghệ sinh học môi trường.
- Kiểm định, phân tích quan trắc đánh giá chất lượng môi trường
Cơ hội nghề nghiệp:
   Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sinh học môi trường có thể làm việc tại:
- Viện, trường Đại học hoặc trung tâm đào tạo và nghiên cứu về công nghệ môi trường;
- Trung tâm Bảo vệ môi trường, cơ quan quản lý môi trường, Trung tâm về kiểm tra và xử lý ô nhiễm môi trường và kiểm soát môi trường;
- Các công ty như cấp - thoát nước.
- Trung tâm tư vấn thiết kế hệ thống xử lý môi trường, nuôi trồng thủy sản;
- Các nhà máy công nghiệp thuộc lĩnh vực hóa chất;
- Các cơ quan quy hoạch, khai thác khoáng sản.
2.3. Chuyên ngành Công nghệ sinh học thực phẩm
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sinh học thực phẩm có khả năng làm việc thuộc các lĩnh vực sau:
- Chỉ đạo, tổ chức tại các bộ phận kiểm tra thuộc lĩnh vực sinh học thực phẩm.
- Thiết kế công nghệ, tổ chức thi công, vận hành các công trình công nghệ sinh học thực  phẩm.
- Tiếp nhận, triển khai các công nghệ sinh học thực phẩm mới nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm..
- Nghiên cứu ứng dụng và triển khai các lĩnh vực về công nghệ sinh học thực phẩm trong sản xuất và đời sống dân dụng.
- Kiểm định, phân tích, đánh giá chất lượng thực phẩm.
Cơ hội nghề nghiệp:
 Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sinh học thực phẩm có thể làm việc tại:
- Các cơ sở sản xuất, chế biến và bảo quản thực phẩm như: Chế biến và bảo quản thịt, sữa, thủy hải sản, cà phê, chè, đồ hộp...
- Trung tâm tư vấn thiết kế công nghệ thực phẩm;
- Các cơ quan quản lý chất lượng thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm...
- Các Viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở  đào tạo nghề thuộc lĩnh vực Công nghệ thực phẩm .
 

 

Liên kết các khoa

Thống kê Online

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 68
  • Tháng hiện tại: 2378
  • Tổng lượt truy cập: 128946

Video online