Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG


Thứ năm ngày 28/12

7h00

 

 

 

 

9h00

Tại phòng 305 nhà C1

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp trường đề tài NCKH “Nghiên cứu tổng hợp và xác định hoạt tính kháng ung thư của một số dẫn xuất Indenoisoquinolin có nhóm thể ở vòng B” của chủ nhiệm đề tài TS.Vũ Đức Cường

TP: Các đồng chí trong Hội đồng

 

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp trường đề tài NCKH “Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá khả năng kháng khuẩn, kháng nấm của một số dẫn xuất 4H-chromen” của chủ nhiệm đề tài TS.Hoàng Thị Lý

TP: Các đồng chí trong Hội đồng

line

Thông tin khác