Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG


Thứ năm ngày 25/01

 

Học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị TW6 khóa XII của Đảng

Địa điểm: Tại Hội trường cơ sở Lâm Thao

Thành phần, nội dung: Thực hiện theo Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 15/12/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy

Thời gian: 01 buổi sáng, bắt đầu từ 7h30

(Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh-Đảng ủy viên, phụ trách công tác tuyên giáo chỉ đạo văn phòng Đảng ủy phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị Hội trường, cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị)

line

Thông tin khác