Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG


Thứ sáu ngày 22/6

8h00

 

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu công nghệ tách chiết cafein từ lá chè Phú Thọ ứng dụng sản xuất chè tan khử cafein” của chủ nhiệm đề tài TS.Trần Thị Hằng

Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3-Sở Khoa học và CN tỉnh PT

TP: Ban chủ nhiệm đề tài và khách mời

line

Thông tin khác