Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG


Thứ năm ngày 04/10

8h00

Họp bàn công tác đón học sinh Lào sang học tập tại trường

Địa điểm: Tại phòng 201 nhà C3

TP: Ban Giám hiệu; Trưởng các phòng: Quản lý Đào tạo, Công tác Sinh viên, Quản trị, Khoa học CN&HTQT, Tuyển sinh và HTĐT, Tổ chức Hành chính

Mời đ/c Bùi Thị Thanh Vân (Phòng KHCN&HTQT), đ/c Hoàng Thị Lan Phương (Bộ môn Lý luận Chính trị) dự

line

Thông tin khác