Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG


Thứ tư ngày 14/11

9h00

Khoa Khoa học Cơ bản tổ chức Seminar “Ứng dụng của chuỗi lũy thừa vào giải phương trình vi phân”

Địa điểm: Tại phòng 205 cơ sở Việt Trì

TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Khoa học Cơ bản

Kính mời các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các thầy cô quan tâm đến dự

 

Thứ sáu ngày 16/11

8h00

 

 

 

 

14h00

Khoa Điện tổ chức Seminar khoa học “Thiết lập kết nối trong mạng di động”

Địa điểm: Tại phòng 301 nhà C1

TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Điện

Kính mời các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các giảng viên và sinh viên quan tâm đến dự

 

Khoa Khoa học Cơ bản tổ chức Seminar “Một số giải pháp xây dựng tinh thần học tập học phần giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên trường ĐHCNVT”

Địa điểm: Tại phòng 205 cơ sở Việt Trì

TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Khoa học Cơ bản

Kính mời các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các thầy cô quan tâm đến dự

line

Thông tin khác